Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe31
 • artystyczne35
 • socjalne11
 • naukowe85
 • inne12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny Mistrzowski start – Katowice

organizator:

Biuro Rekrutacji w Katowicach, Uniwersytet SWPS

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 11.07.2015

Program stypendialny Mistrzowski start – Katowice

„Mistrzowski Start” to program stypendialny, którego ideą jest wsparcie utalentowanych kandydatów na studia. Nasza uczelnia przygotowała łącznie 34 stypendia na wybrane kierunki w Warszawie i we wszystkich wydziałach zamiejscowych. Aby wziąć udział w programie, kandydaci muszą przekroczyć odpowiedni próg punktów z matury. W Poznaniu, Katowicach i Sopocie czekają ich także kolejne etapy.
O stypendium „Mistrzowski Start” mogą walczyć najlepsi tegoroczni maturzyści (zdający polską maturę) oraz wszystkie osoby legitymujące się świadectwem dojrzałości (nowa polska matura – zdawana po 2005 roku) zainteresowane studiami w SWPS.
Zwycięzcy „Mistrzowskiego Startu” otrzymują stypendium pokrywające koszty pierwszego roku studiów na wybranym przez siebie kierunku. Stypendium może zostać przedłużone na cały okres nauki, jeżeli jeśli student będzie miał na wszystkich kolejnych latach, średnią ocen wyższą co najmniej o 0,1 od średniej ocen całego roku.
W ramach programu Wydział Zamiejscowy SWPS w Katowicach przygotował 10 miejsc na kierunkach psychologia i psychokryminalistyka. Aby przystąpić do „Mistrzowskiego Startu”, należy uzyskać minimum 260 punktów kwalifikacyjnych (przeliczanych z wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym), uzupełnić wniosek z opisem osiągnięć społecznych, zainteresowań, sytuacji finansowej, motywacji do podjęcia studiów oraz wziąć udział w rozmowie z komisją.
Zwycięzcy Mistrzowskiego Startu otrzymują stypendium pokrywające koszty pierwszego roku studiów na wybranym przez siebie kierunku.
Stypendium może zostać przedłużone na cały okres nauki, jeśli student będzie miał na wszystkich kolejnych latach średnią ocen wyższą co najmniej o 0,1 od średniej ocen całego roku.
Wysokość stypendium określa załącznik nr 3 do regulaminu.
Jak się zgłosić do programu:
 • należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny
 • przygotować uzasadnienie opisujące zainteresowania, dotychczasowe osiągnięcia i motywację do podjęcia nauki w SWPS nie dłuższe niż na 1 stronę rozmiaru A4, wraz z dokumentami potwierdzającymi
oraz dostarczyć w terminie do 11 lipca 2015 r. do Biura Rekrutacji SWPS w Katowicach nastepujące dokumenty:
 • podanie o przyznanie Stypendium (załącznik nr 1 do regulaminu),
 • komplet dokumentów na wybrany kierunek studiów (wykaz dostępny przy opisie konkretnego kierunku),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do regulaminu).
Dokumenty można przesyłać:
 • drogą pocztową (decyduje data wpływu podania do Biura Rekrutacji). Na kopercie należy zamieścić dopisek „Stypendium Mistrzowski Start SWPS Katowice”,
 • lub osobiście (wówczas należy mieć przy sobie dowód tożsamości).
Biuro Rekrutacji w Katowicach
Uniwersytet SWPS
ul. Techników 9, 40-326 Katowice, pokój: 004a
32 750 60 84, 32 721 26 53
rekrutacja.katowice@swps.edu.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11 lipca.
Informacje pochodzą ze strony www.studia.swps.pl

Kontakt

Biuro Rekrutacji w Katowicach, Uniwersytet SWPS
ul. Techników 9
40-326 Katowice
tel. 32 750 60 84, 32 721 26 53
rekrutacja.katowice@swps.edu.pl
www.studia.swps.pl