Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne34
 • naukowe72
 • socjalne9
 • inne6
 • sportowe26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa Primus inter pares

organizator:

Urząd Miasta Rzeszowa

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, absolwenci
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 30.09.2019

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa Primus inter pares

W 2019 roku uchwalono nowy Program Stypendialny Miasta Rzeszowa, wspierający szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie Rzeszowa.

W ramach kompleksowego programu uchwala się stypendia:

 • Primus
 • Mistrz
 • Młody Inżynier
 • Artysta
 • Zdolny Uczeń.

Wnioski należy składać do zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, nie później niż 15 lipca danego roku. Wyjątkiem jest stypendium Młody Inżynier, którego nabór trwa od 15 do 30 września danego roku.

Wykorzystując ponad 10-letnie istnienie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa oraz dotychczasowe kilkuletnie doświadczenie funkcjonowania Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa „Młody Inżynier”, jak również potrzebę dostosowania stypendiów do zmieniających się potrzeb edukacyjnych, przygotowano nowy Program Stypendialny Miasta Rzeszowa Primus inter pares.

Program ów jest kierowany do zdecydowanie szerszej grupy odbiorców. O różne formy stypendiów będą mogli się ubiegać uczniowie w zależności od zdobytych wyników w nauce, wyników egzaminów, osiągnięć, jak również typu szkoły. Nastąpiło większe zróżnicowanie form stypendiów, które uwzględniają różne aspekty nieujęte w dotychczasowych programach.

Jednym z zasadniczych celów Programu Primus inter pares jest zwrócenie uwagi na obiektywne i sprawdzalne kryteria oceny wiedzy uczniów – wyniki w egzaminach zewnętrznych oraz sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Szczególnym wsparciem objęto uczniów zdających egzaminy: ośmioklasisty i maturalny oraz uzyskujących tytuły laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych. Absolwenci, którzy osiągnęli wysokie wyniki z tych
egzaminów, otrzymają Stypendium Primus, które stanowi co najmniej piętnastokrotność miesięcznej kwoty określonej dla Stypendium Zdolny uczeń. Natomiast Stypendium Mistrz wyjątkowo docenia uczniów, którzy w ciągu roku szkolnego kilkukrotnie zdobyli tytuł laureata olimpiady, konkursu, uprawniający do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Nową formą pomocy jest Stypendium Artysta, skierowane wyłącznie do uczniów rzeszowskich szkół artystycznych. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996) wymienia szkoły artystyczne jako osobny, obok szkół podstawowych i ponadpodstawowych, typ szkół. W związku z powyższym przygotowane Stypendium Artysta uwzględnia zupełnie inny charakter i specyfikę nauczania w tychże szkołach.

Pozostałymi stypendiami, będącymi pewnego rodzaju kontynuacją funkcjonujących dotychczas Programów są: Stypendium Młody inżynier oraz Zdolny uczeń.

Program jest finansowany z budżetu Gminy Miasto Rzeszów.

Pełny opis Programu znajduje się w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: bip.erzeszow.pl

Kontakt

Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1
35-064 Rzeszów
tel. 17 788 99 00
umrz@erzeszow.pl
www.rzeszow.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

ogłoszenie i uchwała