Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie73
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne11
 • artystyczne39
 • naukowe95
 • inne12
 • sportowe32
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd70
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares 2024

organizator:

Urząd Miasta Rzeszów

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 30.09.2024

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares 2024

Formy stypendiów realizowane w ramach ww. Programu dostosowano do zmieniających się potrzeb edukacyjnych. O różne formy stypendiów mogą się ubiegać uczniowie w zależności od zdobytych wyników w nauce, wyników egzaminów, osiągnięć, jak również typu szkoły.

Formami realizacji Programu są Stypendia:

 1. Primus dla:
  a) Ósmoklasisty,
  b) Maturzysty,
 2. Zawodowiec,
 3. Mistrz,
 4. Młody inżynier,
 5. Artysta,
 6. Zdolny uceń.

Termin złożenia wniosku:

Wnioski o przyznanie stypendiów za rok szkolny należy składać w terminie od 1 czerwca do 30 września danego roku, przez stronę internetową: https://rzeszow.estypendia.pl/

Zasady i sposób załatwienia:

Uczeń pełnoletni albo rodzic (opiekun prawny) ucznia niepełnoletniego sporządza w systemie elektronicznym wskazanym przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa i składa do Prezydenta Miasta Rzeszowa wniosek o przyznanie stypendium w ramach Programu.

W przypadku zdobycia w danym roku szkolnym przez ucznia kilku tytułów laureata konkursów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 uchwały, przyznaje się Stypendium Mistrz w wysokości stanowiącej wielokrotność kwoty przysługującej za każde uzyskanie tytułu.

Oceny wniosków dokonuje Prezydent Miasta Rzeszowa. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań określonych w niniejszej uchwale, uczeń pełnoletni lub rodzic (opiekun prawny) ucznia niepełnoletniego – na wezwanie, w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania wezwania – są zobowiązani poprawić wniosek lub załącznik. Nieusunięcie niepoprawności skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Stypendium przyznaje lub odmawia jego przyznania Prezydent Miasta Rzeszowa.

Stypendia przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Wysokość stypendiów określa zarządzeniem Prezydent Miasta Rzeszowa.

Stypendium jest wypłacane przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku przez pełnoletniego ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego.

Informacja nadesłana przez organizatora.

Inne stypendia dla uczniów znajdziesz w naszej wyszukiwarce.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas na Patronite, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa
ul. Ofiar Getta 7
35-002 Rzeszów
tel. 17 875 47 84, 17 875 44 73
stypendia@erzeszow.pl
www.erzeszow.pl