Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program stypendialny Marzenie o Nauce – stypendia dla gimnazjalistów

organizator:

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.04.2013

Program stypendialny Marzenie o Nauce – stypendia dla gimnazjalistów

Od 14 stycznia do 1 kwietnia przyjmowane są zgłoszenia do programu stypendialnego Marzenie o Nauce.

Formularze dostepne są pod adresem: www.efc.edu.pl/marzenie-2013

Najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji:

1. Kandydat do Programu Stypendialnego Marzenie o Nauce może złożyć tylko jeden wniosek zgłoszeniowy.
2. Wnioskiem zgłoszeniowym jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez Kandydata za pośrednictwem strony Fundacji EFC.
3. Kandydatami do Programu są uczniowie klas III gimnazjum, którzy spełniają następujące kryteria:

 • zamieszkują stale na terenach wiejskich minimum ostatnie pół roku poprzedzające datę wysyłania formularza on-line (ten wymóg nie dotyczy gimnazjalistów zamieszkujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych);
 • uzyskali 4,75 jako średnią ocen w I semestrze III klasy gimnazjum lub uzyskali tytuł finalisty lub laureata kuratoryjnego konkursu przedmiotowego;
 • zamieszkują w gospodarstwie domowym, w którym średni dochód na osobę wynosi miesięcznie poniżej 850 zł netto.

4. Formularz on-line wypełnia Kandydat samodzielnie, z wyłączeniem części finansowej formularza on-line wypełnianej przez rodzica/opiekuna prawnego Kandydata.
5. Aby otworzyć formularz on-line, Kandydat musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych.
6. Na pytania dotyczące sytuacji finansowej Kandydata, zawarte w formularzu on-line odpowiada rodzic/opiekun prawny Kandydata.
7. Aby móc otworzyć część finansową formularza on-line, rodzic/opiekun prawny Kandydata musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych.
8. Do właściwego wypełnienia formularza on-line niezbędne jest podanie numerów pesel Kandydata i jego rodzica/opiekuna prawnego.
9. Do właściwego wypełnienia formularza on-line niezbędne jest podanie danych kontaktowych w tym adresów mailowych i telefonów bezpośrednich do gimnazjum Kandydata.
10. Aby formularz on-line został uwzględniony w rekrutacji 2013, musi zostać wysłany do Fundacji najpóźniej w dniu 1 kwietnia 2013 r.

Ogłoszenie o wynikach I fazy rekrutacji ukaże się w dniu 10 kwietnia 2013 r.

Niezbędnym kryterium uzyskania stypendium Marzenie o Nauce jest pozytywne przejście przez Kandydata procesu rekrutacji w liceum wskazanym przez Fundację EFC (łącznie z egzaminami wewnętrznymi w przypadkach, gdy takie występują).

Proces rekrutacji w liceach jest procesem niezależnym od rekrutacji do programu stypendialnego Marzenie o Nauce Fundacji EFC.

Informacje pochodzą ze strony www.efc.edu.pl

Kontakt

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC
Bukwałd 43
11-001 Dywity

www.efc.edu.pl