Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe17
 • artystyczne24
 • socjalne7
 • naukowe59
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie8
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa5
 • samorząd32
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny „Lubuscy Zawodowcy”

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Rodzaj:
inne, naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 23.09.2022

Program stypendialny „Lubuscy Zawodowcy”

Od poniedziałku, 12 września 2022 r. można składać wnioski o stypendium z programu „Lubuscy Zawodowcy”. Są to świadczenia dla młodzieży, która uczy się w technikach i szkołach branżowych.

Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium, spełniający kryteria określone w regulaminie przyznawania stypendiów powinni złożyć wnioski w dwóch wersjach:

 • w wersji elektronicznej poprzez Generator wniosków dostępny na stronie internetowej, https://lubuskie.wypelnij-wniosek.pl/ (do 23 września),
 • w wersji papierowej wraz z załącznikami wygenerowanymi z Generatora wniosków i pozostałymi dokumentami (do 30 września).
  Wersje papierowe wniosków o przyznanie stypendium należy złożyć na jeden z poniżej podanych adresów:

Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra;
Biuro Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie Wlkp., ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski;
Uwaga: Za termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium uznaje się datę jego wpływu w wersji elektronicznej złożonej poprzez Generator wniosków. Zgodnie z obowiązującym regulaminem przyznawania stypendiów wnioski niezłożone poprzez Generator wniosków do dnia 23 września 2022 r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Kryteria niezbędne do uzyskania stypendium:

 • uczęszczanie do co najmniej II klasy technikum lub co najmniej II klasy szkoły branżowej I stopnia na terenie województwa lubuskiego;
 • uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2021/2022) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 4,80 w przypadku techników i 4,50 w przypadku szkół branżowych I stopnia;
 • uzyskanie z trzech przedmiotów kierunkowych i/lub kierunkowych przedmiotów zawodowych na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2021/2022) średniej ocen na poziomie co najmniej 4,66;
 • niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium naukowego, twórczego lub artystycznego Marszałka Województwa na mocy uchwały nr XX/290/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznawania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych Marszałka Województwa Lubuskiego dla uczniów z terenu województwa lubuskiego.

Uwaga: Stypendium może otrzymać jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej.

Dodatkowe punkty można uzyskać spełniając co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:

 • zdobycie tytułu laureata i/lub finalisty konkursu i/lub turnieju i/lub olimpiady w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2022/2023. W ramach ocenianego kryterium honorowane będą wyłącznie osiągnięcia w konkursach i/lub turniejach i/lub olimpiadach związanych z przedmiotami kierunkowymi i/lub z przedmiotami kierunkowymi zawodowymi;
 • posiadanie przez ucznia ubiegającego się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • status rodziny wielodzietnej ucznia ubiegającego się o stypendium.

W roku szkolnym 2022/2023 stypendia z programu „Lubuscy Zawodowcy” ma uzyskać 180 uczniów – 140 z techników i 40 ze szkół branżowych I stopnia.

Więcej informacji, dokumenty i regulamin przyznawania stypendium – na stronie lubuskie.pl, w zakładce „Stypendia Marszałka”.

Informacje pochodzą ze strony: www.lubuskie.pl

Inne stypendia dedykowane uczniom znajdziesz w naszej wyszukiwarce.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

kancelaria.ogolna@lubuskie.pl
www.lubuskie.pl