Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci40
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • sportowe15
 • artystyczne22
 • socjalne8
 • naukowe56
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny Lublina dla laureatów i finalistów 2022

organizator:

Urząd Miasta Lublin

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.03.2022

Program stypendialny Lublina dla laureatów i finalistów 2022

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów będących laureatami i finalistami olimpiad lub turniejów. Uzdolnieni absolwenci szkół ponadpodstawowych mogą uzyskać wsparcie w rocznej wysokości ponad 6,6 tys. zł. Wnioski w formie papierowej przyjmowane są do końca marca.

Program wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin, ma na celu zachęcenie zdolnych absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju do kontynuowania nauki na lubelskich uczelniach wyższych oraz wzmocnienie intelektualnej elity studenckiej w Lublinie. Pomoc materialna w formie stypendiów może być przekazana studentowi, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 • ukończył w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku szkołę ponadpodstawową – bez względu na organ prowadzący szkołę,
 • uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, organizowanych dla uczniów szkół ponadpodstawowych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad,
 • jest studentem pierwszego roku I stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich na uczelni funkcjonującej na terenie Lublina,
 • w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył pierwszy semestr studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2021/2022 przyjmowane są do 31 marca, w godzinach od 7.30 do 15.30, w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin. Można je także przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na wskazany wyżej adres albo złożyć w jednym z Biur Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin zlokalizowanych przy ulicach: Wieniawska 14, Filaretów 44, Kleeberga 12A, Szaserów 13-15 oraz Wolska 11.

Wnioski muszą być kompletnie wypełnione i zawierać wszystkie wymagane podpisy, tj. podpis wnioskodawcy w części II i III wniosku oraz podpis upoważnionego pracownika uczelni w części III. Wnioski przesłane pocztą elektroniczną oraz zawierające skany lub kserokopie wymaganych podpisów wnioskodawcy lub pracownika uczelni nie spełniają wymogu dokumentu złożonego w formie pisemnej w związku z czym nie mogą być uznane za wnioski złożone prawidłowo.

Szczegóły dotyczące Programu, w tym wzór wniosku, znajdują się na stronie lublin.eu.

Informacje pochodzą ze strony: lublin.eu

Podobne oferty dla studentów znajdziecie w naszej wyszukiwarce.

 

Kontakt

Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
ul. Narutowicza 37/39
20-016 Lublin
tel. 81 466 20 00
oswiata@lublin.eu
lublin.eu