Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne28
 • sportowe24
 • naukowe80
 • socjalne9
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny liceum Akademeia High School

organizator:

Akademeia High School

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2020

Program stypendialny liceum Akademeia High School

Akademeia High School to międzynarodowe liceum w Warszawie zorganizowane na wzór uniwersytetu, oferujące brytyjski program nauczania iGCSEs i A LevelsKształci osoby ciekawe świata, poszukujące nowatorskich rozwiązań, odważne w zadawaniu pytań. Oferuje również wsparcie dla zdolnych uczniów, którzy ze względów ekonomicznych nie mogą ubiegać się o przyjęcie do naszego liceum w trybie standardowym.

Od 13 stycznia organizatorzy zapraszają do udziału w jednym z dwóch konkursów stypendialnych: akademickim lub artystycznym.

Oba programy stypendiów uwzględniają całościowe bądź częściowe zwolnienie z opłat za naukę w szkole. Decyzje o przyznaniu wsparcia podejmowane są na podstawie dotychczasowych osiągnięć naukowych kandydatów oraz ich wyników w postępowaniu rekrutacyjnym. Aplikacje stypendialne można składać do 28 lutego 2020.

Stypendium akademickie

Zdobądź stypendium akademickie w Akademeia High School. Zaproszenie kierowane jest do osób zmotywowanych, pracowitych oraz osiągających wybitne wyniki w nauce.

Kandydat do stypendium z największą liczbą punktów otrzyma dodatkową nagrodę w postaci kursu letniego na The London International Youth Science Forum (LIYSF) lub na Debate Chamber. Drugi najlepszy kandydat otrzyma kurs letni w Akademeia High School.

Edukacja w Akademei rozpoczyna się od oceny potencjału akademickiego, w trakcie którego sprawdzane są zdolności każdego ucznia oraz określane jego mocne strony. Większość uczniów przygotowuje się do studiów na najlepszych uniwersytetach na świecie, dlatego też wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Akademeia High School, oferując stypendia, wspiera zdolnych uczniów, którzy ze względów ekonomicznych nie mogą ubiegać się o przyjęcie do liceum w trybie standardowym. Stypendium uwzględnia całościowe bądź częściowe zwolnienie z opłat za naukę. Stypendia przyznawane są na podstawie dotychczasowych osiągnięć naukowych kandydatów oraz ich wyników w postępowaniu rekrutacyjnym. Stypendyści mogą stanowić 20% wszystkich uczniów.

Program edukacyjny Akademei zawiera bardzo bogaty zakres zajęć akademickich, szeroki wachlarz zajęć dodatkowych oraz stałe wsparcie w rozwijaniu umiejętności społecznych i kompetencji miękkich. Uczniom pozwala na naukę wybranych przedmiotów, prowadzi do rozwoju ich potencjału akademickiego oraz przygotowuje na studia na najlepszych uniwersytetach na świecie.

Nagrody dodatkowe w postaci kursów letnich na LIYSF albo na Debate Chamber (1 miejsce) lub w Akademei (2 miejsce) zostaną przyznane tylko tym kandydatom, którzy zdecydują się na stypendium akademickie w Akademeia High School.

ETAP I

 • W ramach I ETAPU konkursu kandydaci wypełniają formularz zgłoszeniowy online.
 • Przesłane zgłoszenia będą oceniane przez Komisję Stypendialną. Do ETAPU II przejdzie maksymalnie 30 osób.

ETAP II

 • II ETAP – Stypendialny Weekend Rekrutacyjny, na który składają się testy przedmiotowe, wykłady uniwersyteckie, zadania grupowe, spotkania indywidualne z nauczycielami oraz spotkania z Komisją Stypendialną.

Harmonogram konkursu akademickiego na rok 2020/21:

 • 13 stycznia 2020 – otwarcie aplikacji online dla kandydatów
 • 28 lutego 2020 – zamknięcie aplikacji online dla kandydatów
 • 13 marca 2020 – ogłoszenie listy kandydatów, którzy przeszli do drugiego etapu – Stypendialnego Weekendu Rekrutacyjnego
 • 25-26 kwietnia 2020 – Stypendialny Weekend Rekrutacyjny
 • 11 maja 2020 – publikacja listy kandydatów, którzy zdobyli stypendium w Akademeia High School
 • 25 maja 2020 – ostateczny termin na potwierdzenie chęci przyjęcia stypendium w Akademeia High School

W przypadku pytań bądź wątpliwości związanych z konkursem należy zapoznać się z NAJCZĘSTSZYMI PYTANIAMI I ODPOWIEDZIAMI lub skontaktować: admissions@akademeia.edu.pl

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO

Stypendium artystyczne
Zdobądź stypendium artystyczne w liceum Akademeia High School. Konkurs organizowany jest z myślą o uczniach, którzy swoją przyszłość chcieliby związać z kierunkami artystycznymi. W szkole kształcą się młodzi artyści, projektanci, przyszli architekci.
Kandydat do stypendium z największą liczbą punktów otrzyma dodatkową nagrodę w postaci kursu letniego na The Bartlett School of Architecture albo na The Ruskin School of Art. Drugi najlepszy kandydat otrzyma kurs letni na Store.

ETAP I

 • Kandydaci wypełniają formularz zgłoszeniowy online (w tym załączają skany swojego portfolio)
 • Przesłane zgłoszenia będą oceniane przez Komisję Stypendialną. Do ETAPU II przejdzie maksymalnie 30 osób.

ETAP II

 • Pierwsza faza II ETAPU tj. dwudniowe warsztaty pod kierunkiem reprezentantów Komisji Stypendialnej. W ramach warsztatów, kandydaci będą mieli do zrealizowania zadanie. Zadanie uwzględnia pracę w grupie, koncepcyjne zaplanowanie i przeprowadzenie procesu twórczego oraz przedstawienie pracy końcowej. Kandydaci, którzy w ocenie Komisji Stypendialnej spełnią odpowiednie wymagania, przejdą do drugiej fazy II ETAPU.
 • Druga faza II ETAPU – Stypendialny Weekend Rekrutacyjny, na który składają się testy przedmiotowe, wykłady uniwersyteckie, zadania grupowe, spotkania indywidualne z nauczycielami oraz spotkania z Komisją Stypendialną.

Harmonogram konkursu artystycznego na 2020/21:

 • 13 stycznia 2020 – otwarcie aplikacji online dla kandydatów
 • 28 lutego 2020 – zamknięcie aplikacji online dla kandydatów
 • 13 marca 2020 – publikacja listy kandydatów, którzy zakwalifikowali się do udziału w warsztatach artystycznych i rozmowach kwalifikacyjnych
 • 28-29 marca 2020 – warsztaty artystyczne i rozmowy kwalifikacyjne z Head of Creative and Performing Arts Department
 • 3 kwietnia 2020 – publikacja listy kandydatów, którzy zakwalifikowali się do udziału w Stypendialnym Weekendzie Rekrutacyjnym
 • 25-26 kwietnia 2020 – Stypendialny Weekend Rekrutacyjny
 • 11 maja 2020 – publikacja wyników kandydatów, którzy zdobyli stypendium w Akademeia High School
 • 25 maja 2020 – ostateczny termin na potwierdzenie chęci przyjęcia stypendium w Akademeia High School

W przypadku pytań bądź wątpliwości związanych z konkursem należy zapoznać się z NAJCZĘSTSZYMI PYTANIAMI I ODPOWIEDZIAMI lub skontaktować: admissions@akademeia.edu.pl

PRZECZYTAJ REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO

Informacje pochodzą ze strony: akademeia.edu.pl

Kontakt

Akademeia High School
ul. Ledóchowskiej 2
02-972 Warszawa
tel. 22 299 87 87
admissions@akademeia.edu.pl
akademeia.edu.pl