Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe25
 • socjalne10
 • naukowe85
 • inne15
 • artystyczne30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Stypendialny „Krośnieński Omnibus”

organizator:

Urząd Miasta Krosno

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 10.09.2016

Program Stypendialny „Krośnieński Omnibus”

Uczniowie krośnieńskich szkół mogą korzystać z jednego z najlepszych w Polsce motywacyjnego Programu Stypendialnego – w ramach tego programu uczeń może ubiegać się m.im. o stypendium Prezydenta Miasta Krosna za wybitne wyniki w nauce o nazwie „Krośnieński Omnibus”.

Program stypendialny jest skierowany do uczniów klas drugich i wyższych krośnieńskich gimnazjów, liceów ogólnokształcących i techników.

Kryteria niezbędne do ubiegania się o stypendium „Krośnieński Omnibus”:

1. W wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej w ostatnim roku szkolnym kandydat uzyskał łącznie:

 • średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie niższą niż:
  5,4 – dotyczy gimnazjum,
  5,2 – dotyczy liceum ogólnokształcącego,
  4,75 – dotyczy technikum;
 • średnią ocen z pięciu przedmiotów objętych egzaminami zewnętrznymi, nie niższą niż:

5,2 – dotyczy gimnazjum (obliczona na podstawie ocen z dwóch przedmiotów wybranych spośród języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, dwóch przedmiotów wybranych spośród matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii oraz oceny z wybranego języka obcego),
5,0 – dotyczy liceum ogólnokształcącego (obliczona na podstawie ocen z języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz ocen z dwóch przedmiotów wybranych spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, drugiego języka obcego),
4,5 – dotyczy technikum (obliczona na podstawie ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz ocen z dwóch przedmiotów zawodowych),

 • co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;

2. w roku szkolnym poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium nie miał godzin nieusprawiedliwionych,

3. wykazał się aktywnością społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności lokalnej, w szczególności w formie wolontariatu, odnotowaną na ostatnim świadectwie szkolnym,
4. godnie reprezentował szkołę w olimpiadach, konkursach, zawodach lub znaczących wydarzeniach naukowych, artystycznych, sportowych.

Stypendia na rok szkolny 2016/2017 przyznawane będą na podstawie wyników i osiągnięć z roku szkolnego 2015/2016.
Wnioski wraz z kompletem załączników składa się w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza kandydat, w terminie od 1 do 10 września br.

Informacje pochodzą ze strony: www.krosnocity.pl

Kontakt

Urząd Miasta Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
Tel.: 13 436 75 43
um@um.krosno.pl
www.krosno.pl