Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Stypendialny „Krośnieński Omnibus”

organizator:

Urząd Miasta Krosno

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 10.09.2016

Program Stypendialny „Krośnieński Omnibus”

Uczniowie krośnieńskich szkół mogą korzystać z jednego z najlepszych w Polsce motywacyjnego Programu Stypendialnego – w ramach tego programu uczeń może ubiegać się m.im. o stypendium Prezydenta Miasta Krosna za wybitne wyniki w nauce o nazwie „Krośnieński Omnibus”.

Program stypendialny jest skierowany do uczniów klas drugich i wyższych krośnieńskich gimnazjów, liceów ogólnokształcących i techników.

Kryteria niezbędne do ubiegania się o stypendium „Krośnieński Omnibus”:

1. W wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej w ostatnim roku szkolnym kandydat uzyskał łącznie:

 • średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie niższą niż:
  5,4 – dotyczy gimnazjum,
  5,2 – dotyczy liceum ogólnokształcącego,
  4,75 – dotyczy technikum;
 • średnią ocen z pięciu przedmiotów objętych egzaminami zewnętrznymi, nie niższą niż:

5,2 – dotyczy gimnazjum (obliczona na podstawie ocen z dwóch przedmiotów wybranych spośród języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, dwóch przedmiotów wybranych spośród matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii oraz oceny z wybranego języka obcego),
5,0 – dotyczy liceum ogólnokształcącego (obliczona na podstawie ocen z języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz ocen z dwóch przedmiotów wybranych spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, drugiego języka obcego),
4,5 – dotyczy technikum (obliczona na podstawie ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz ocen z dwóch przedmiotów zawodowych),

 • co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;

2. w roku szkolnym poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium nie miał godzin nieusprawiedliwionych,

3. wykazał się aktywnością społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności lokalnej, w szczególności w formie wolontariatu, odnotowaną na ostatnim świadectwie szkolnym,
4. godnie reprezentował szkołę w olimpiadach, konkursach, zawodach lub znaczących wydarzeniach naukowych, artystycznych, sportowych.

Stypendia na rok szkolny 2016/2017 przyznawane będą na podstawie wyników i osiągnięć z roku szkolnego 2015/2016.
Wnioski wraz z kompletem załączników składa się w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza kandydat, w terminie od 1 do 10 września br.

Informacje pochodzą ze strony: www.krosnocity.pl

Kontakt

Urząd Miasta Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
Tel.: 13 436 75 43
um@um.krosno.pl
www.krosno.pl