Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci65
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe82
 • inne15
 • socjalne9
 • artystyczne29
 • sportowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie9
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Stypendialny Korab

organizator:

Lokalny Program Stypendialny Korab

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 20.07.2016
wartość stypendium: 3500 zł

Program Stypendialny Korab

Rusza nabór wniosków do Programu Stypendialnego Korab na rok szkolny 2016/17.

Program skierowany jest do:

 1. uczniów zamieszkałych na terenie powiatu staszowskiego, uczęszczających do gimnazjów i szkół ponadgimnzjalnych w Staszowie,
 2. uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na stałe na terenie gminy Staszów, uczęszczających również do szkół poza Staszowem.

O stypendia naukowe ubiegać się mogą uczniowie, którzy:

– osiągnęli wysokie wyniki w nauce – średnia ocen za rok szkolny 2015/2016 wyniosła min. 4,75 szkoły średnie, 5,0 gimnazja oraz min. bardzo dobra ocena z zachowania,

– na kserokopii świadectwa dołączonej do przedkładanego Wniosku nie ma ocen niedostatecznych i dopuszczających,

– posiadają udokumentowane osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i innych formach rywalizacji uczniowskiej na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim lub udokumentowane osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i innych formach rywalizacji uczniowskiej na szczeblu powiatu,

– wykazali się w sposób szczególny w innych dziedzinach działalności gminnej, szkolnej i pozaszkolnej (publicystycznej, sportowej, artystycznej, wynalazczej i innej).

O stypendia sportowe mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

– przedstawią udokumentowane osiągnięcia w rozgrywkach ligowych, zawodach, turniejach, olimpiadach, innych formach rywalizacji na szczeblu ogólnopolskim, makroregionalnym, wojewódzkim, krajowym,

– osiągają dobre wyniki w nauce – średnia ocen za rok szkolny 2015/2016 wyniosła min. 4,0, a z zachowania min. bardzo dobry,

– na kserokopii świadectwa dołączonej do przedkładanego Wniosku nie mają ocen niedostatecznych i dopuszczających.

O stypendia artystyczne mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

– przedstawią udokumentowane osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, przeglądach artystycznych i innych formach rywalizacji na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim,

– osiągają dobre wyniki w nauce – średnia ocen za rok szkolny 2015/2016 wyniosła min. 4,0, a z zachowania min. bardzo dobry,

– na kserokopii świadectwa dołączonej do przedkładanego Wniosku nie mają ocen niedostatecznych i dopuszczających,

– wykażą się w sposób szczególny w działalności na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

O stypendia naukowe, sportowe i artystyczne mogą ubiegać się uczniowie, których dochód na członka rodziny nie przekracza miesięcznie 1100 złotych netto na osobę w rodzinie. Do dochodu należy nie wliczać 500 zł., o których jest mowa w ustawie „Program Rodzina 500 Plus” wprowadzonej przez Rząd RP od 1 kwietnia 2016r.

Wypełnione wnioski należy złożyć do dnia 20 lipca 2016r. (włącznie) w sekretariacie szkoły PSP Nr 3 w Staszowie, ul. Mickiewicza 40.

Wysokość stypendium na rok szkolny 2016/2017 ustalona zostaje podczas obrad Kapituły programu w wysokości 1000 zł – 3500 zł. Stypendia wypłacane będą na konto wskazane przez stypendystę. Jedna osoba może otrzymać tylko jedno stypendium.

Informacje pochodzą ze strony: www.stypendiakorab.pl

 

Kontakt

Lokalny Program Stypendialny Korab


tel: +48 514 957 647
oko00071@wp.pl
www.stypendiakorab.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin
Wniosek