Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci34
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne17
 • sportowe8
 • naukowe35
 • socjalne8
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe1
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Stypendialny Korab

organizator:

Lokalny Program Stypendialny Korab

Rodzaj:
sportowe, artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 20.07.2016
wartość stypendium: 3500 zł

Program Stypendialny Korab

Rusza nabór wniosków do Programu Stypendialnego Korab na rok szkolny 2016/17.

Program skierowany jest do:

 1. uczniów zamieszkałych na terenie powiatu staszowskiego, uczęszczających do gimnazjów i szkół ponadgimnzjalnych w Staszowie,
 2. uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na stałe na terenie gminy Staszów, uczęszczających również do szkół poza Staszowem.

O stypendia naukowe ubiegać się mogą uczniowie, którzy:

– osiągnęli wysokie wyniki w nauce – średnia ocen za rok szkolny 2015/2016 wyniosła min. 4,75 szkoły średnie, 5,0 gimnazja oraz min. bardzo dobra ocena z zachowania,

– na kserokopii świadectwa dołączonej do przedkładanego Wniosku nie ma ocen niedostatecznych i dopuszczających,

– posiadają udokumentowane osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i innych formach rywalizacji uczniowskiej na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim lub udokumentowane osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i innych formach rywalizacji uczniowskiej na szczeblu powiatu,

– wykazali się w sposób szczególny w innych dziedzinach działalności gminnej, szkolnej i pozaszkolnej (publicystycznej, sportowej, artystycznej, wynalazczej i innej).

O stypendia sportowe mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

– przedstawią udokumentowane osiągnięcia w rozgrywkach ligowych, zawodach, turniejach, olimpiadach, innych formach rywalizacji na szczeblu ogólnopolskim, makroregionalnym, wojewódzkim, krajowym,

– osiągają dobre wyniki w nauce – średnia ocen za rok szkolny 2015/2016 wyniosła min. 4,0, a z zachowania min. bardzo dobry,

– na kserokopii świadectwa dołączonej do przedkładanego Wniosku nie mają ocen niedostatecznych i dopuszczających.

O stypendia artystyczne mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

– przedstawią udokumentowane osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, przeglądach artystycznych i innych formach rywalizacji na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim,

– osiągają dobre wyniki w nauce – średnia ocen za rok szkolny 2015/2016 wyniosła min. 4,0, a z zachowania min. bardzo dobry,

– na kserokopii świadectwa dołączonej do przedkładanego Wniosku nie mają ocen niedostatecznych i dopuszczających,

– wykażą się w sposób szczególny w działalności na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

O stypendia naukowe, sportowe i artystyczne mogą ubiegać się uczniowie, których dochód na członka rodziny nie przekracza miesięcznie 1100 złotych netto na osobę w rodzinie. Do dochodu należy nie wliczać 500 zł., o których jest mowa w ustawie „Program Rodzina 500 Plus” wprowadzonej przez Rząd RP od 1 kwietnia 2016r.

Wypełnione wnioski należy złożyć do dnia 20 lipca 2016r. (włącznie) w sekretariacie szkoły PSP Nr 3 w Staszowie, ul. Mickiewicza 40.

Wysokość stypendium na rok szkolny 2016/2017 ustalona zostaje podczas obrad Kapituły programu w wysokości 1000 zł – 3500 zł. Stypendia wypłacane będą na konto wskazane przez stypendystę. Jedna osoba może otrzymać tylko jedno stypendium.

Informacje pochodzą ze strony: www.stypendiakorab.pl

 

Kontakt

Lokalny Program Stypendialny Korab


tel: +48 514 957 647
oko00071@wp.pl
www.stypendiakorab.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin
Wniosek