Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe53
 • socjalne7
 • inne6
 • sportowe16
 • artystyczne23
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny „KASA DLA ASA”

organizator:

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie, warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 31.03.2023

Program stypendialny „KASA DLA ASA”

Ruszyła I edycja programu stypendialnego „KASA DLA ASA”. Celem programu jest wsparcie finansowe wyróżniających się uczniów, w celu realizacji ich aspiracji edukacyjnych.

Jednorazowe stypendium w wysokości 1000 zł mogą otrzymać uczniowie szkoły branżowej I lub Il stopnia oraz technikum, którzy:

 • uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,0 ze wszystkich przedmiotów (ogólnych i zawodowych) na zakończenie I semestru roku szkolnego 2022/2023
 • uzyskali ocenę z zachowania nie niższą niż dobra
 • odbyli praktykę zawodową lub staż u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na obszarze zarządzanym przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

Aby ubiegać się o przyznanie stypendium należy złożyć wniosek składający się z następujących elementów:

 • czytelnie podpisanego podania o przyznanie stypendium
 • kwestionariusza osobowego
 • dokumentów potwierdzających inne wybitne osiągnięcia (w tym przyznane dotychczas wyróżnienia, stypendia naukowe lub nagrody finansowe związane z kształceniem zawodowym lub technicznym)
 • wskazania miejsca i czasu odbycia praktyk zawodowych lub stażu u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na obszarze zarządzanym przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. na podstawie zezwolenia lub decyzji o wsparciu nowej inwestycji (lista przedsiębiorców)
 • rekomendacji wychowawcy/nauczyciela/instruktora
 • oświadczenia ucznia lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osób małoletnich) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do procesu stypendialnego oraz o zgodzie na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w celach promocyjno-marketingowych.

Wniosek w formie papierowej należy złożyć do 31 marca 2023 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., ul. Walentego Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn (godziny pracy W-MSSE S.A.: 7.30 – 15.30) lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres (o terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego).

Informacje pochodzą ze strony: www.wmsse.com.pl

Inne stypendia dla uczniów znajdziecie w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A
ul. Walentego Barczewskiego 1
10-061 Olsztyn
tel. 89 535 90 02
radoslaw.nojman@wmsse.eu
www.wmsse.com.pl