Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne9
 • inne15
 • artystyczne28
 • sportowe24
 • naukowe80
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Stypendialny Instytutu Spraw Publicznych Nauka i społeczeństwo

organizator:

Instytut Spraw Publicznych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.03.2011

Program Stypendialny Instytutu Spraw Publicznych Nauka i społeczeństwo

Instytut Spraw Publicznych poszukuje stypendysty – analityka ds. gospodarczych UE do Programu Europejskiego Program Stypendialny Instytutu Spraw Publicznych „Nauka i społeczeństwo”

Program Stypendialny dla młodych naukowców został utworzony w Instytucie Spraw Publicznych w 2008 roku. Celem programu jest umożliwienie młodym badaczom szerszego udziału w sprawach publicznych oraz wykorzystanie ich wiedzy, idei i umiejętności w służbie publicznej poprzez udział w naukowo-badawczej działalności ISP w ramach realizowanych programów, projektów i grantów. Program Stypendialny skierowany jest do absolwentów studiów magisterskich i doktorskich oraz doktorantów. Działalność prowadzona w ramach stypendiów dotyczy określonych priorytetów programowych ISP. Szczególny nacisk położony jest na pracę badawczo-analityczną, publikację artykułów w pismach naukowych i branżowych, upowszechnianie prac Instytutu na konferencjach i seminariach i w mediach oraz koordynowanie projektów badawczych.

Stypendium przyznaje się na okres 6 miesięcy.
Data rozpoczęcia – maj lub czerwiec 2011

Do zadań osoby przyjętej na stypendium w Programie Europejskim będzie należało m.in.:
* opracowywanie koncepcji i udział w realizacji projektów badawczych dotyczących m. in. zbliżającej się Prezydencji Polski w Radzie UE i jej przewidywanych priorytetów (zwłaszcza budżet UE, rynek wewnętrzny, energetyka) oraz funduszy strukturalnych UE
* przygotowywanie opracowań, raportów, artykułów dla prasy
* koordynacja projektów
* organizowanie konferencji i seminariów
* przygotowywanie wniosków grantowych na realizację projektów
* kontakty z mediami
* udział w spotkaniach i konferencjach Od kandydata oczekujemy:
* ukończonych studiów wyższych bądź rozpoczętych doktoranckich (preferowane dziedziny to europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia)
* dobrej znajomości problematyki z zakresu polityki gospodarczej Unii Europejskiej (zwłaszcza jednego z następujących zagadnień: budżetu UE, zarządzania gospodarczego UE, rynku wewnętrznego UE, polityki energetycznej lub funduszy strukturalnych) poświadczonej dotychczasową działalnością naukową lub zawodową
* biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
* umiejętności analitycznych
* umiejętności pracy samodzielnej i pracy w zespole
* komunikatywności

Dodatkowe atuty kandydata
:
* posiadanie publikacji podejmujących jeden lub kilka z wyżej wymienionych tematów
* doświadczenie w organizowaniu konferencji i seminariów
* znajomość drugiego języka obcego

Oferta:
* współpraca przy interesujących projektach realizowanych przez renomowany think-tank
* duże możliwości rozwoju zawodowego
* możliwość udziału w międzynarodowych projektach badawczych, spotkaniach i konferencjach
* indywidualna opieka Kierownika Programu
* elastyczne godziny odbywania stypendium (wymiar czasowy ok. 3 dni w tygodniu)
* certyfikat o przyznaniu stypendium

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
* list motywacyjny
* życiorys (z wymienionymi publikacjami, wystąpieniami na konferencjach, jeżeli dotyczy)
* wskazanie osób, które mogą zaświadczyć o kwalifikacjach Kandydata (nazwisko, stanowisko, numer telefonu lub e-mail)
* W przypadku posiadania opublikowanego tekstu własnego autorstwa związanego z powyżej wymienionymi tematami, organizatorzy proszą o dołączenie go do dokumentów. Osoby, które nie przyślą tekstu, a zakwalifikują się do dalszego etapu postępowania, zostaną poproszone o napisanie artykułu o długości 7-10 stron na wskazany przez ISP temat (podane zostaną tematy do wyboru), związany z zagadnieniami podanymi powyżej.
Przesłanie lub nie przysłanie tekstu własnego autorstwa z dokumentami nie wpływa na ocenę aplikacji w pierwszym etapie. Wybór Stypendysty nastąpi po zapoznaniu się z przesłanymi dokumentami aplikacyjnymi i tekstem autorstwa Kandydata i odbyciu z wybranymi Kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wymienionych dokumentów do dnia 28 marca br. pocztą elektroniczną na adres: isp@isp.org.pl. W temacie należy wpisać: Stypendium w Programie Europejskim.

Więcej informacji o warunkach stypendium można uzyskać pod numerem telefonu 22 556 42 61, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 oraz na stronie: www.isp.org.pl.

Informacja nadesłana przez Organizatora.

Kontakt

Instytut Spraw Publicznych
ul. Szpitalna 5 lok.22
00-031 Warszawa
tel. 22 556 42 61
isp@isp.org.pl
isp.org.pl