Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe63
 • inne14
 • sportowe15
 • socjalne11
 • artystyczne24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Stypendialny im. Prezydenta RP na Uchodźstwie Stanisława Ostrowskiego

organizator:

Instytut im. gen. W. Andersa, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie, Fundacja Scytia

Rodzaj:
inne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 17.06.2020

Program Stypendialny im. Prezydenta RP na Uchodźstwie Stanisława Ostrowskiego

Program Stypendialny im. Prezydenta RP na Uchodźstwie Stanisława Ostrowskiego „Aktywni dla Polski” to wyjątkowa oferta dla młodych osób pochodzenia polskiego z Ukrainy i Białorusi. Termin rekrutacji mija 17 czerwca.

Program stypendialny ma na celu uhonorowanie młodych Polaków mieszkających w Polsce, na Ukrainie oraz Białorusi i aktywnie uczestniczących w życiu swoich społeczności. W tej edycji program zmienia się, aby być jeszcze bardziej atrakcyjnym: zwiększamy liczbę uczestników wydłużamy czas pobytu w Polsce oraz zapewniamy jeszcze więcej atrakcyjnych spotkań, zajęć i warsztatów!

Organizatorami Programu Stypendialnego im. Prezydenta RP na Uchodźstwie dra Stanisława Ostrowskiego – „Aktywni dla Polski” są: Instytut im. Generała Władysława Andersa, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie oraz Fundacja Scytia.

III edycja programu skierowana jest także do przedstawicieli lubelskich organizacji pozarządowych!
Poprzez Program Stypendialny chcemy budować więzi pomiędzy młodym pokoleniem Polaków w kraju i na Wschodzie.

Uwaga: Realizacja programu może ulec zmianom w trakcie, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej!

 • Jesteś Polakiem mieszkającym na Białorusi lub Ukrainie?
 • Masz 18-30 lat?
 • Aktywnie uczestniczysz w życiu polskiej społeczności w Twoim miejscu zamieszkania?
 • Jesteś członkiem lub wolontariuszem organizacji działających na rzecz mniejszości Polskiej?

Organizatorzy zapraszają Cię do udziału w III edycji „Aktywnych dla Polski” – Programu Stypendialnego im. Prezydenta RP na Uchodźstwie Stanisława Ostrowskiego!

Głównym celem programu jest podniesienie poziomu organizacyjnego i merytorycznego osób działających na rzecz polskości prezentując modele działań, jakie stosujemy w Polsce. Osobom zakwalifikowanym w drodze konkursu do udziału w projekcie oferowany jest atrakcyjny pobyt w Lublinie, pełen szkoleń, warsztatów i ciekawych spotkań oraz nawiązanie relacji z aktywnymi Polakami, działającymi na terenie Lublina i Lubelszczyzny!

Aby przystąpić do programu i mieć szansę na 10-dniowy pobyt w Lublinie oraz uczestniczenie w zajęciach przewidzianych w projekcie należy przystąpić do konkursu, w drodze którego zostaną wyłonieni uczestników.

Zasady konkursu są proste!

 1. Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy:
 • Być osobą zamieszkującą na Ukrainie lub Białorusi,  w wieku 18 – 30 lat
 • Posiadać ważny paszport,
 • Aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności polskiej w miejscu zamieszkania. Jesteś członkiem organizacji polonijnej, chóru, wspólnoty parafialnej, zespołu tanecznego – nasz program skierowany jest właśnie do Ciebie!
 • W tej edycji konkursu NIE JEST WYMAGANE posiadanie Karty Polaka,
 • Wystarczy podstawowa znajomość języka polskiego! – program ma za zadanie poszerzenie zdolności lingwistycznych uczestników
 1. Należy wysłać na adres e-mail organizatora komplet dokumentów, obejmujący:
 • Wypełnione zgłoszenie do konkursu w formie skanu  (AKTYWNI DLA POLSKI 2020 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY),
 • Curriculum Vitae (według dowolnego wzoru),
 • List motywacyjny opisujący dotychczasową działalność oraz powody, dla których chcesz wziąć udział w programie.
 • Dodatkowe zaświadczenia nie są wymagane.

Procedura konkursowa:

 • Zgłoszenia należy przesłać na adres:kontakt@instytutandersa.org.pl w tytule wiadomości wpisując: „Aktywni dla Polski 2020 – zgłoszenie” do dnia 17 czerwca 2020 roku!
 • Uczestników projektu wyłoni komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli Instytutu Andersa oraz RODM Lublin

Punkty w procedurze konkursowej będą przyznawane za:

 1. Kolejność zgłoszeń
 2. Poprawność merytoryczną CV i listu motywacyjnego
 3. Dotychczasową aktywność uczestnika w działalności na rzecz społeczności polskiej, obejmującą różne formy zaangażowania: udział w działalności organizacji polskich, chórach polskich, zespołach tanecznych itp.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 19 czerwca 2020 r. Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie?

Podczas pobytu uczestników Instytut Andersa oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie zapewniają im: zakwaterowanie i wyżywienie oraz organizację specjalnego cyklu wykładów , warsztatów i wycieczek, na którego harmonogram będą się składały:

 • Warsztaty poszerzające znajomość języka polskiego,
 • Kurs z podstaw fundraisingu i crowdfoundingu,
 • Warsztaty z umiejętności miękkich,
 • Spotkania z działaczami organizacji pozarządowych z Lubelszczyzny,
 • Spotkania z lubelskimi samorządowcami,
 • Wizyty studyjne w urzędach i instytucjach publicznych,
 • Wykłady o współczesnych stosunkach międzynarodowych i polityce zagranicznej,
 • Wykłady z historii Polski,
 • Zwiedzanie wybranych miejsc w Lublinie oraz na Lubelszczyźnie,
 • Spotkania integracyjne oraz kulturalne.

Pobyt uczestników w Lublinie planowanych jest w dniach 17-28 sierpnia 2020 roku

UWAGA: Z RACJI SYTUACJI EPIDEMICZNEJ ORGANIZATORZY PLANUJĄ REALIZACJĘ PROGRAMU W SIERPNIU BR. W PRZYPADKU DALSZEGO ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM, TERMIN PROGRAMU MOŻE ULEC ZMIANIE LUB W SZCZEGÓLNYM PRZYPADKU BYĆ ODWOŁANYM, Z WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail:kontakt@instytutandersa.org.pl

Informacje pochodzą ze strony: rodm-lublin.pl

Kontakt

Instytut im. Generała Władysława Andersakontakt@instytutandersa.org.pl
rodm-lublin.pl