Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci80
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne36
 • socjalne13
 • sportowe28
 • naukowe95
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie39
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd76
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Stypendialny im. Krzysztofa Komornickiego

organizator:

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 20.08.2023

Program Stypendialny im. Krzysztofa Komornickiego

Stypendia Programu Stypendialnego im. Krzysztofa Komornickiego dedykowane są utalentowanym uczniom szkół ponadpodstawowych i studentów zamieszkałym na terenie 4 gmin Masywu Śnieżnika, tj. Bystrzycy Kłodzkiej, Lądka Zdroju, Międzylesia i Stronia Śląskiego. Celem Programu jest motywowanie młodych ludzi do rozwoju swoich pasji i talentów oraz promocja działań młodych osób z terenu Masywu Śnieżnika.
Stypendia w wysokości 2500 zł rocznie ufundowane są przez grupę Przyjaciół Krzysztofa Komornickiego.

Stypendia przeznaczone są dla licealistów i studentów do 25 roku życia, którzy posiadają talent (pasje i zainteresowania) i rozwijają go poprzez dodatkową, adekwatną do zainteresowań pracą, a także praktycznie rozwijają swoje umiejętności poprzez udział np. w olimpiadach, koncertach, pokazach, festiwalach, przeglądach, konferencjach naukowych, etc.

Kandydat:

 • bierze udział w olimpiadach przedmiotowych lub ma udokumentowane inne szczególne osiągnięcia w dziedzinie: humanistycznej, przedmiotów ścisłych, plastycznych, muzycznych, sportowych, etc.
 • oddaje się swojej pasji z dużym zaangażowaniem
 • ma pomysł na rozwój osobisty

Kandydat złoży wniosek przez formularz (dostępny TUTAJ) lub na stronie www.flms.pl oraz wyśle na adres biuro@flms.pl wymagane dokumenty do 20 sierpnia 2023 roku włącznie.

Kandydat jest zobowiązany wysłać drogą elektroniczną na adres biuro@flms.pl poniższe wymagane dokumenty nazywając KAŻDY z nich swoim imieniem i nazwiskiem. Stanowią one INTEGRALNĄ CZĘŚĆ WNIOSKU:

 • zaświadczeń dowodzących szczególnych uzdolnień np. dyplomy z konkursów, olimpiad etc.
  kopie, skany lub fotografie autorskich prac artystycznych i innych.
 • kserokopii, skanu lub zdjęcia świadectwa szkolnego lub skan ocen z indeksu
  ewentualnie inne dokumenty mogące stanowić argumenty dla Komisji Stypendialnej

Wnioski niekompletne i niespełniające wymogów formalnych bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Chcąc uniknąć konfliktów interesów kandydat nie może być rodzinnie powiązany z członkami Komisji Stypendialnej oraz Zarządem Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika.

Stypendium w kwocie 2500 złotych przyznawane jest na okres jednego roku i wypłacone będzie w dwóch transzach (raz na semestr) wrzesień/ październik 2023 luty/marzec 2024.
Stypendium może być przeznaczone np. na opłacanie kursów, warsztatów i zajęć pozalekcyjnych, rozwój zainteresowań, wpisowe na festiwale, konkursy, pokazy, zakup podręczników i pomocy naukowych, zakup sprzętów oraz innych niezbędnych wydatków, służących rozwojowi stypendysty.

Koordynator Programu Stypendialnego weryfikuje złożone wnioski pod kątem formalnym i sprawdza czy spełnione są wszystkie warunki wymienione w Regulaminie, a następnie zwołuje posiedzenie Komisji do 8 dni po zamknięciu naboru do Konkursu, aby wyłonić ostateczną listę stypendystów.
Komisja wyłoni stypendystów w oparciu o kryteria znajdujące się w załączniku nr 1
W koniecznych przypadkach Komisja może zażądać od kandydata doprecyzowania podanych informacji w formularzu.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przed rozpoczęciem roku szkolnego na stronie www.flms.pl oraz na profilu na Facebooku.

Kandydat zostanie poinformowany o wynikach drogą elektroniczną na adres mailowy podany w formularzu aplikacyjnym.

Stypendysta jest zobowiązany do napisania 2 krótkich (luty, czerwiec) raportów o działaniach podjętych w ciągu semestru oraz mile widziane będą listy z informacjami i życzeniami dla Fundatorów stypendiów np. z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Informacje pochodzą ze strony: flms.pl

Jeśli interesują Was inne oferty stypendialne, to zapraszamy do naszej bazy.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
Wójtowice, ul. Górna 19
57-516 Stara Bystrzyca
tel. 748 111 880
biuro@flms.pl
flms.pl