Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe61
 • inne12
 • socjalne10
 • sportowe12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego III – Solidarni z Białorusią

organizator:

Studium Europy Wschodniej UW

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2021

Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego III – Solidarni z Białorusią

W związku z obecną sytuacją na Białorusi i znaczącym wzrostem liczby osób represjonowanych, będących statutowymi adresatami Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego, Dyrektor Programu, w porozumieniu z władzami państwowymi i uniwersyteckimi, zdecydował o uruchomieniu Programu KK III pod nazwą: Program Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego III – Solidarni z Białorusią – pomoc dla białoruskich studentów i naukowców w 2020 r. (studia w różnych uczelniach w całej Polsce). Przyjmowanie aplikacji będzie odbywało się od 31 sierpnia 2020 r. w trybie ciągłym, aż do wyczerpania limitu miejsc.

Uczestnikami KK – III mogą być wyłącznie obywatele białoruscy, co do których po 9 sierpnia 2020 r. z przyczyn politycznych, na skutek działań władz Białorusi zaistniała jedna z okoliczności:

 1. zostali zatrzymani, aresztowani, pobici, torturowani;
 2. zostali zwolnieni z pracy;
 3. byli poddani presji ekonomicznej lub psychicznej uniemożliwiającej dalsze kontynuowanie nauki lub pracy na Białorusi.

Znajomość języka polskiego nie jest warunkiem uzyskania stypendium. Program Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego przewiduje skierowanie, przed rozpoczęciem studiów, na Roczny Kurs Języka Polskiego wszystkich przyjętych osób (poza osobami, które biegłość językową mają potwierdzoną odpowiednim certyfikatem). Stypendium podczas kursu wynosi 1250,- zł.

Po ukończeniu kursu języka polskiego lub potwierdzeniu jego znajomości kandydaci będą musieli zrekrutować się na studia na wybranej przez siebie uczelni.

Studenci otrzymają stypendium w wysokości 1250,- zł miesięcznie w przypadku studiów I stopnia (I-III rok studiów jednolitych) oraz 1500,- zł na studiach II stopnia (IV i V rok studiów jednolitych). Stypendium wypłacane jest wyłącznie podczas pobytu na studiach w Polsce.

Dokumenty niezbędne do kwalifikacji:

 1. Wypełniony kwestionariusz „Kandydata Programu”;
 2. Podanie o przyjęcie do Programu Stypendialnego;
 3. Dokumenty ukończenia szkoły średniej (matura/atestat w tłumaczeniu na język polski lub z apostille);
 4. Skan strony paszportu ze zdjęciem i danymi w transliteracji łacińskiej;
 5. Wszelkie dokumenty świadczące o represjach;
 6. Inne dokumenty, które zdaniem kandydata mogą być istotne dla decyzji Komisji Kwalifikacyjnej.

Zainteresowani powinni przesyłać komplet dokumentów, najlepiej w formie skanów w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej Biura Programu: bialorus.studium@uw.edu.pl

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: studium.uw.edu.pl

Inne, ciekawe oferty stypendiów znajdziecie w naszej bazie i poprzez naszą wyszukiwarkę!

Kontakt

Biuro Programu im. Konstantego Kalinowskiego przy Studium Europy Wschodniej
ul. Oboźna 7, III p., lok. 55 (wejście od ul. Sewerynów)
00-332 Warszawa
tel. 22 55 21 888
bialorus.studium@uw.edu.pl
www.studium.uw.edu.pl