Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci43
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy7
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne8
 • inne6
 • artystyczne18
 • sportowe15
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • lubelskie2
 • małopolskie8
 • mazowieckie3
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa8
 • samorząd23
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko

organizator:

Wójt Gminy Kłodzko

Rodzaj:
socjalne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.09.2017

Program stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza nabór wniosków do stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego za wyniki w nauce i za osiągnięcia w różnych dziedzinach na rok szkolny i akademicki 2017/2018.

Szczegółowy regulamin i formularz wniosku do pobrania ze strony internetowej www.gmina.klodzko.pl – zakładka Kultura – Stypendium Ciechowskiego lub w punkcie obsługi klienta w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ulica Okrzei 8a i w każdej bibliotece na terenie gminy.

Termin składania wniosków upływa 15 września 2017 r. .

Osobą kontaktową jest p. Mariola Huzar – przewodnicząca Kapituły Stypendialnej, tel. 74 868 92 07.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie i studenci w wieku 13-24 lata.

O przyznaniu stypendium decydujące jest kryterium dochodowe na 1-go członka rodziny, nie przekraczające 45% min. wynagrodzenia brutto za pracę, obowiązujące w danym roku kalendarzowym, czyli 900,00 zł.

Uprawnionymi do wnioskowania o stypendium za osiągnięcia w różnych dziedzinach są Radni Gminy Kłodzko, dyrektorzy instytucji kultury, organizacje pozarządowe, kluby sportowe i różnego rodzaju stowarzyszenia.

Natomiast o stypendium za wyniki w nauce z wnioskiem występuje dyrektor szkoły lub dziekan uczelni.

Informacje pochodzą ze strony dkl.doba.pl i www.gmina.klodzko.pl

Kontakt

Wójt Gminy Kłodzko
ul. Okrzei 8A
57 - 300 Kłodzko
tel. 74 868 92 07

www.gmina.klodzko.pl