Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe15
 • artystyczne22
 • socjalne8
 • naukowe55
 • inne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko

organizator:

Wójt Gminy Kłodzko

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.09.2017

Program stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza nabór wniosków do stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego za wyniki w nauce i za osiągnięcia w różnych dziedzinach na rok szkolny i akademicki 2017/2018.

Szczegółowy regulamin i formularz wniosku do pobrania ze strony internetowej www.gmina.klodzko.pl – zakładka Kultura – Stypendium Ciechowskiego lub w punkcie obsługi klienta w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ulica Okrzei 8a i w każdej bibliotece na terenie gminy.

Termin składania wniosków upływa 15 września 2017 r. .

Osobą kontaktową jest p. Mariola Huzar – przewodnicząca Kapituły Stypendialnej, tel. 74 868 92 07.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie i studenci w wieku 13-24 lata.

O przyznaniu stypendium decydujące jest kryterium dochodowe na 1-go członka rodziny, nie przekraczające 45% min. wynagrodzenia brutto za pracę, obowiązujące w danym roku kalendarzowym, czyli 900,00 zł.

Uprawnionymi do wnioskowania o stypendium za osiągnięcia w różnych dziedzinach są Radni Gminy Kłodzko, dyrektorzy instytucji kultury, organizacje pozarządowe, kluby sportowe i różnego rodzaju stowarzyszenia.

Natomiast o stypendium za wyniki w nauce z wnioskiem występuje dyrektor szkoły lub dziekan uczelni.

Informacje pochodzą ze strony dkl.doba.pl i www.gmina.klodzko.pl

Kontakt

Wójt Gminy Kłodzko
ul. Okrzei 8A
57 - 300 Kłodzko
tel. 74 868 92 07

www.gmina.klodzko.pl