Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe14
 • socjalne11
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko

organizator:

Urząd Gminy w Kłodzku

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, socjalne, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.09.2018

Program stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza nabór wniosków do stypendium im. Grzegorza Ciehowskiego za wyniki w nauce i za osiągnięcia w różnych dziedzinach na rok szkolny i akademicki 2018/2019.

Szczegółowy regulamin i formularz wniosku do pobrania ze strony internetowej www.gmina.klodzko.pl – zakładka kultura – Stypendium Ciechowskiego lub w punkcie obsługi klienta w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ulica Okrzei 8a i w każdej bibliotece na terenie gminy.

Termin składania wniosków upływa w dniu 15.09.2018 r.

Osoba kontaktowa pani Mariola Huzar – przewodnicząca kapituły stypendialnej, telefon 74 868 92 07.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie i studenci w wieku 13-24 lat. Organizator przypomina, ze decydujące jest kryterium dochodowe na jednego członka rodziny, nie przekraczające 45% min. wynagrodzenia brutto za pracę, obowiązujące w danym roku kalendarzowym, czyli 945 zł.

Uprawnionymi do wnioskowania o stypendium za osiągnięcia w różnych dziedzinach są Radni Gminy Kłodzko, dyrektorzy instytucji kultury, organizacje pozarządowe, kluby sportowe i różnego rodzaju stowarzyszenia. Natomiast o stypendium za wyniki w nauce z wnioskiem występuje dyrektor szkoły lub dziekan uczelni.

Informacje pochodzą ze strony www.gmina.klodzko.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Kłodzku
ul. Okrzei 8 a
Kłodzko
tel. 74 868 92 07

www.gmina.klodzko.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

wniosek