Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe10
 • socjalne5
 • artystyczne22
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko

organizator:

Urząd Gminy w Kłodzku

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, socjalne, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.09.2018

Program stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza nabór wniosków do stypendium im. Grzegorza Ciehowskiego za wyniki w nauce i za osiągnięcia w różnych dziedzinach na rok szkolny i akademicki 2018/2019.

Szczegółowy regulamin i formularz wniosku do pobrania ze strony internetowej www.gmina.klodzko.pl – zakładka kultura – Stypendium Ciechowskiego lub w punkcie obsługi klienta w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ulica Okrzei 8a i w każdej bibliotece na terenie gminy.

Termin składania wniosków upływa w dniu 15.09.2018 r.

Osoba kontaktowa pani Mariola Huzar – przewodnicząca kapituły stypendialnej, telefon 74 868 92 07.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie i studenci w wieku 13-24 lat. Organizator przypomina, ze decydujące jest kryterium dochodowe na jednego członka rodziny, nie przekraczające 45% min. wynagrodzenia brutto za pracę, obowiązujące w danym roku kalendarzowym, czyli 945 zł.

Uprawnionymi do wnioskowania o stypendium za osiągnięcia w różnych dziedzinach są Radni Gminy Kłodzko, dyrektorzy instytucji kultury, organizacje pozarządowe, kluby sportowe i różnego rodzaju stowarzyszenia. Natomiast o stypendium za wyniki w nauce z wnioskiem występuje dyrektor szkoły lub dziekan uczelni.

Informacje pochodzą ze strony www.gmina.klodzko.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Kłodzku
ul. Okrzei 8 a
Kłodzko
tel. 74 868 92 07

www.gmina.klodzko.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

wniosek