Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie56
 • studenci34
 • absolwenci9
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne9
 • sportowe30
 • artystyczne33
 • naukowe77
 • inne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd55
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego

organizator:

Wójt Gminy Kłodzko

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, socjalne, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.09.2016

Program Stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia w różnych dziedzinach w roku szkolnym i akademicki 2016\2017.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych oraz studenci szkół wyższych.

Wnioski o stypendium należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy w Kłodzku, przy ulicy Okrzei 8a, w terminie do dnia 15 września 2016 roku. Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać w Urzędzie Gminy w Kłodzku (biuro podawcze) oraz na stronie internetowej www.gmina.klodzko.pl

Warunki i tryb przyznawania stypendium określa Uchwała Nr 237\2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 31 maja 2012r. w sprawie Programu Stypendialnego im. Grzegorza Ciechowskiego w gminie Kłodzko (Dz.U. Województwa Dolnośląskiego z 2012r. poz. 2318) wraz z załącznikami, dostępne na stronie internetowej www.gmina.klodzko.pl

Wniosek powinien być wcześniej skonsultowany i sprawdzony przez przewodniczącą kapituły stypendialnej panią Mariolę Huzar, tel. kontaktowy 74 8689207
6.Do wniosku należy dołączyć w formie załącznika następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa szkolnego lub kserokopia potwierdzona przez organ wystawiający
 • pisemna opinia sołtysa wsi oraz szkoły lub uczelni
 • zaświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny, bądź właściwego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy i nie korzystaniu bądź korzystaniu z innej pomocy finansowej (OPS, zasiłek dla bezrobotnych, w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej rozliczenie podatkowe za rok ubiegły, w przypadku prowadzonej działalności rolniczej zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy
 • oryginały dyplomów, wyróżnień, certyfikatów, artykułów prasowych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostepnienie swojego wizerunku na potrzeby związane z promocją gminy Kłodzko

Uprawnionymi do złożenia wniosku o stypendium są dyrektorzy instytucji kultury, organizacje pozarządowe, kluby sportowe, stowarzyszenia oraz Radni Gminy Kłodzko
.
Rozstrzygające jest kryterium dochodowe nie przekraczające 45% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę, obowiązujące w danym roku kalendarzowym na jednego członka rodziny, czyli z kwoty 1 850 złotych będzie to 832,50

Kontakt

Urząd Gminy w Kłodzku
ul. Okrzei 8a
Kłodzko