Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego

organizator:

Wójt Gminy Kłodzko

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, socjalne, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.09.2016

Program Stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia w różnych dziedzinach w roku szkolnym i akademicki 2016\2017.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych oraz studenci szkół wyższych.

Wnioski o stypendium należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy w Kłodzku, przy ulicy Okrzei 8a, w terminie do dnia 15 września 2016 roku. Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać w Urzędzie Gminy w Kłodzku (biuro podawcze) oraz na stronie internetowej www.gmina.klodzko.pl

Warunki i tryb przyznawania stypendium określa Uchwała Nr 237\2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 31 maja 2012r. w sprawie Programu Stypendialnego im. Grzegorza Ciechowskiego w gminie Kłodzko (Dz.U. Województwa Dolnośląskiego z 2012r. poz. 2318) wraz z załącznikami, dostępne na stronie internetowej www.gmina.klodzko.pl

Wniosek powinien być wcześniej skonsultowany i sprawdzony przez przewodniczącą kapituły stypendialnej panią Mariolę Huzar, tel. kontaktowy 74 8689207
6.Do wniosku należy dołączyć w formie załącznika następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa szkolnego lub kserokopia potwierdzona przez organ wystawiający
 • pisemna opinia sołtysa wsi oraz szkoły lub uczelni
 • zaświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny, bądź właściwego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy i nie korzystaniu bądź korzystaniu z innej pomocy finansowej (OPS, zasiłek dla bezrobotnych, w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej rozliczenie podatkowe za rok ubiegły, w przypadku prowadzonej działalności rolniczej zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy
 • oryginały dyplomów, wyróżnień, certyfikatów, artykułów prasowych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostepnienie swojego wizerunku na potrzeby związane z promocją gminy Kłodzko

Uprawnionymi do złożenia wniosku o stypendium są dyrektorzy instytucji kultury, organizacje pozarządowe, kluby sportowe, stowarzyszenia oraz Radni Gminy Kłodzko
.
Rozstrzygające jest kryterium dochodowe nie przekraczające 45% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę, obowiązujące w danym roku kalendarzowym na jednego członka rodziny, czyli z kwoty 1 850 złotych będzie to 832,50

Kontakt

Urząd Gminy w Kłodzku
ul. Okrzei 8a
Kłodzko