Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci39
 • absolwenci27
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe15
 • naukowe18
 • artystyczne26
 • muzyczne16
 • socjalne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie11
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd36
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego

organizator:

Gmina Kłodzko

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Program Stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego

Program Stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko obejmuje następujące rodzaje stypendiów:
1. stypendia za wyniki w nauce dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych oraz studentów szkół wyższych,
2. stypendia za wybitne osiągnięcia dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych oraz studentów szkół wyższych.

1.Osiągającym wysokie wyniki w nauce uczniom szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych oraz studentom szkół wyższych, może być przyznane jednorazowe stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego.
2. Do stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego mogą być typowani uczniowie i studenci, którzy spełniają następujące kryteria:
1). nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych,
2). w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych pow. 5.6 w szkołach gimnazjalnych, pow. 4.90 w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych i pow. 4.70 na uczelniach wyższych,
3). wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub uczelni oraz w środowisku, w którym zamieszkują,
4). posiadają dochody nie przekraczające 40% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym na 1-go członka rodziny,
5). są mieszkańcami Gminy Kłodzko.

3. Spełnianie przez ucznia lub studenta kryteriów wymienionych w ust. 2 potwierdza się następującymi dokumentami:
1). oryginałem świadectwa szkolnego,
2). pisemną opinią sołtysa wsi,
3). zaświadczeniami z zakładu pracy rodziców lub opiekunów prawnych, bądź z instytucji potwierdzających o pozostawaniu bez pracy i nie korzystaniu z innej pomocy finansowej.

1. Osiągającym wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach uczniom szkół gimnazjalnych,  ponadgimnazjalnych i policealnych oraz studentom szkół wyższych, może być przyznane jednorazowe stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego.
2. Do stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego mogą być typowani uczniowie i studenci, którzy spełniają następujące kryteria:
1). w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali pozytywną opinię dyrektora i wychowawcy w zakresie przestrzegania podstawowych norm kultury i zachowania w szkole,
2). zajmowali czołowe miejsca w wydarzeniach artystycznych, sportowych, muzycznych lub innych na szczeblu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym w roku szkolnym i akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium,
3). wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub uczelni oraz w środowisku, w którym zamieszkują,

4). posiadają dochody nie przekraczające 40% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym na 1-go członka rodziny,
5). są mieszkańcami Gminy Kłodzko.

3. Spełnianie przez ucznia lub studenta kryteriów wymienionych w ust. 2 potwierdza się następującymi dokumentami:
1). oryginałem świadectwa szkolnego,
2). oryginałami dyplomów, wyróżnień, certyfikatów, artykułów prasowych,
3). pisemną opinią sołtysa wsi oraz dyrektora i wychowawcy szkoły,
4). zaświadczeniami z zakładu pracy rodziców lub opiekunów prawnych, bądź  z instytucji potwierdzających o pozostawaniu bez pracy i nie korzystaniu z innej pomocy finansowej.

Więcej informacji na www.gmina.klodzko.pl oraz na www.bibliotekagmina.klodzko.pl

Informacja zamieszczona przez Organizatora.

Kontakt

Gmina Kłodzko
ul. Okrzei 8a
57-300 Kłodzko
tel. 74 647 41 00
dyrektor.gbp@gmina.klodzko.pl
gmina.klodzko.pl