Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie95
 • studenci61
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne45
 • naukowe110
 • socjalne25
 • inne17
 • sportowe45
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd85
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Stypendialny Grupy Eurocash 2024 dla dzieci pracowników

organizator:

Fundacja Grupy Eurocash

Rodzaj:
inne, naukowe, socjalne, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2024

Program Stypendialny Grupy Eurocash 2024 dla dzieci pracowników

Program Stypendialny Fundacji Grupy Eurocash przeznaczony jest dla młodzieży – dzieci pracowników Grupy Eurocash oraz personelu Franczyzobiorców i Partnerów Grupy Eurocash:

 • uczniów szkół średnich kończących się maturą (w tym absolwentów szkół podstawowych rozpoczynających od września naukę w liceum lub technikum)
 • studiujących w trybie dziennym lub rozpoczynających studia w szkołach wyższych (publicznych lub prywatnych)

Program skierowany jest do osób szczególnie uzdolnionych. Chcemy im ułatwić zdobywanie wiedzy i rozwój talentów, niezależnie od dziedziny, którą się pasjonują.

Warunki konieczne, by wziąć udział w procesie kwalifikacyjnym to:

 • odpowiednio wysoka średnia ocen – min. 4,2 dla uczniów, min. 4,0 dla studentów
 • okres zatrudnienia rodzica w Grupie Eurocash lub sieci franczyzowej min. 6 miesięcy

Przy wyłanianiu stypendystów dodatkowo brane są pod uwagę:

 • udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
 • działalność społeczna
 • osiągnięcia sportowe
 • praca wakacyjna
 • inne przejawy proaktywnego podejścia do życia

Organizatorzy uwzględniają informacje z lat: 2024, 2023 i 2022.

a także:

 • trudne warunki życiowe
 • zamieszkanie na terenach utrudniających dostęp do edukacji
  Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej stypendia.grupaeurocash.pl (dostęp do formularzy po zarejestrowaniu).

Zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza oraz załączeniu wymaganych dokumentów (wyłącznie w formie elektronicznej).

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z Regulaminem i przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty.

Zgłoszenia przyjmowane są od 16 czerwca do 31 lipca. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Stypendyści wyłaniani są na zasadzie rankingu.
Tak, o stypendium możesz się ubiegać również wówczas, gdy otrzymujesz już stypendium naukowe bądź socjalne.

Spełnienie poszczególnych kryteriów należy udokumentować, załączając do zgłoszenia elektronicznego następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o zarobkach brutto każdego z rodziców (po odliczeniu ewentualnych alimentów płaconych oraz doliczeniu ewentualnych alimentów otrzymywanych) za okres 3 miesięcy poprzedzających zgłoszenie
 • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające średnią ocen – w przypadku uczniów wystarczy obustronny
 • skan świadectwa szkolnego; w przypadku studentów zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń na prawach egzaminu (wszystkie z sesji zimowej, natomiast z sesji leniej oceny uzyskane do dnia zgłoszenia)
 • zaświadczenie potwierdzające działalność społeczną w roku bieżącym lub dwóch latach poprzednich, wystawione przez osobę nadzorującą daną placówkę (drużynowy, przewodniczący koła PCK, itp.) lub wychowawcę klasy
 • zaświadczenie potwierdzające pełnienie funkcji społecznych na rzecz klasy, szkoły lub uczelni w roku bieżącym lub dwóch latach poprzednich, wystawione przez wychowawcę klasy lub opiekuna roku
 • zaświadczenie lub dyplom potwierdzający zajęcie punktowanego miejsca w zawodach sportowych lub konkursie przedmiotowym w roku bieżącym lub dwóch latach poprzednich, wystawione przez organizatora konkursu
 • zaświadczenie o chorobie lub niepełnosprawności stypendysty lub członka najbliższej rodziny – jeśli dotyczy
 • zaświadczenie o rodzinie wielodzietnej (troje dzieci lub więcej) – jeśli dotyczy

Przygotuj te dokumenty przed rozpoczęciem wypełniania formularza!

Uwaga Studenci!

We wrześniu należy dostarczyć (mailem na adres stypendia@eurocash.pl) zaświadczenie o kontynuacji studiów.

Informacje pochodzą ze strony: www.stypendia.grupaeurocash.pl

Inne interesujące oferty stypendiów dla uczniów i studentów można odszukać dzięki wyszukiwarce MojeStypendium.pl. 

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas na Patronite, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Fundacja Grupy Eurocash
ul. Wiśniowa 11
62-052 Komorniki
tel. 516 011 168
stypendia@eurocash.pl
www.stypendia.grupaeurocash.pl