Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci37
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne27
 • socjalne10
 • inne5
 • sportowe21
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny GRAND dla młodzieży z województwa świętokrzyskiego

organizator:

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 30.06.2015

Program stypendialny GRAND dla młodzieży z województwa świętokrzyskiego

Cel programu: wsparcie finansowe rozwoju wybitnie uzdolnionej młodzieży z terenu województwa świętokrzyskiego.
Środki finansowe Programu Stypendialnego GRAND pochodzą z licytacji prowadzonej podczas Świętokrzyskiego Balu Filantropów. Świętokrzyski Bal Filantropów to inicjatywa dobroczynna zorganizowana przez Świętokrzyski Fundusz Lokalny i Best Western Grand Hotel w Kielcach. Jej celem jest zebranie funduszy na stypendia dla młodzieży z województwa świętokrzyskiego, o wybitnych talentach i zdolnościach w różnych dziedzinach. W czasie Balu miała miejsce licytacja wyjątkowych przedmiotów, a zebrane w ten sposób fundusze przeznaczone zostały na specjalnie utworzony Fundusz Stypendialny GRAND.
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie (ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz studenci uczelni wyższych (studiów licencjackich i magisterskich) z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy spełniają następujące kryteria:
 • są wybitnie uzdolnieni i osiągają ponadprzeciętne wyniki w rozwijanych zainteresowaniachw kategoriach: artystycznych lub nauk ścisłych, oraz
 • są laureatami w olimpiadach lub konkursach na szczeblu wojewódzkim (uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych), ogólnopolskim, międzynarodowym (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci studiów licencjackich i magisterskich) – co potwierdza dokumentacja osiągnięć kandydata z okresu ostatnich 2 lat np. rekomendacje, dyplomy, zaświadczenia, prace plastyczne.
Preferowane będą osoby, które pochodzą z rodzin, gdzie dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty: 1225,00 zł netto (ustalane na podstawie – PIT za 2014 r.) – 70% płacy minimalnej (1750 zł) obowiązującej od 1 stycznia 2015r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 11.09.2014r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015r.)
Maksymalna wysokość stypendium wynosi 3800 zł brutto w skali roku.
Stypendium winno być przeznaczone na wydatki związane z rozwojem naukowym lub artystycznym uczestnika Programu Stypendialnego GRAND, zgodnie z opisem przedstawionym we wniosku stypendialnym.

Aby zostać stypendystą Programu Stypendialnego GRAND należy:
 • wypełnićKOMPUTEROWO (!) wniosek nominacyjny
 • złożyć wniosek nominacyjny:
a. osobiście w recepcji Best Western Grand Hotel ul. Sienkiewicza 78 25-501 Kielce od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 8.30 – 16.30, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. (decyduje data wpływu)
lub
b. drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny ul. Chęcińska 27A/5, 25-020 Kielce w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Załączniki (uwaga: brak któregoś z wymaganych załączników, może spowodować odrzucenie wniosku):
1. List od kandydata, opisujący ewentualne przeznaczenie stypendium.
2. List od nauczyciela/opiekuna prowadzącego kandydata, będący krótkim opisem sytuacji kandydata.
3. Zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów – PIT za 2014 r.
4. Kopie: rekomendacji, dyplomów, zaświadczeń, utworów literackich, muzycznych, zdjęcia prac, informacje prasowe, itp. dokumentujące dokonania kandydata z ostatnich 2 lat.
Uwaga! Dokumenty zaświadczające o zerowym dochodzie przypadającym na jednego członka w gospodarstwie domowych nie będą brane pod uwagę.
Informacje pochodzą ze strony www.funduszlokalny.kielce.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny
ul. Chęcińska 27A/5
25-020 Kielce


www.funduszlokalny.kielce.pl