Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie62
 • studenci79
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne13
 • sportowe27
 • naukowe94
 • inne15
 • artystyczne35
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny Gminy Wojnicz

organizator:

Burmistrz Wojnicza

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2023

Program stypendialny Gminy Wojnicz

Uzdolnieni uczniowie pobierający naukę w szkołach na terenie Gminy Wojnicz bez względu na miejsce zamieszkania mogą ubiegać się o przyznanie Stypendium Burmistrza Wojnicza w ramach Programu Stypendialnego Gminy Wojnicz za rok szkolny 2022/2023. Wnioski można składać do 31 lipca 2023 roku.

Kto może ubiegać się o stypendium?

Do ubiegania się o Stypendium Burmistrza Wojnicza uprawnieni są uczniowie pobierający naukę na terenie Gminy Wojnicz oraz absolwenci tych szkół bez względu na miejsce zamieszkania uczęszczający do szkół zarówno publicznych jak i nie publicznych:

 • podstawowych (kl. IV – VIII),
 • ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości,

Jakie są formy stypendium?

Jako formy realizacji Programu Stypendialnego Gminy Wojnicz ustanowiono Stypendium Burmistrza Wojnicza:

 • za osiągnięcia w nauce,
 • za osiągnięcia artystyczne.

Nie można przyznać dwóch stypendiów jednej osobie.

Jakie należy spełnić kryteria aby uzyskać stypendium?

1. Aby ubiegać się o stypendium za osiągnięcia w nauce uczeń musi pobierać naukę na terenie Gminy Wojnicz, z zachowania uzyskać co najmniej ocenę dobrą oraz nie posiadać nieusprawiedliwionych nieobecności a także spełnić przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

 • w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnąć średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych minimum:
 • w szkole podstawowej w klasach IV-VI – 5,60
 • w szkole podstawowej w klasach VII-VIII – 5,40
 • w szkołach ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych – 5,20
 • uzyskać tytuł laureata lub finalisty olimpiad i konkursów przedmiotowych szczebla ogólnopolskiego, międzynarodowego, lub wojewódzkiego, być autorem prac, lub uzyskać wyniki badawcze uznane na uczelniach krajowych, lub zagranicznych za osiągnięcia wybitne, nowatorskie, odkrywcze.

2. Aby ubiegać się o stypendium za osiągnięcia artystyczne uczeń musi pobierać naukę na terenie Gminy Wojnicz, z zachowania uzyskać co najmniej ocenę dobrą oraz nie posiadać nieusprawiedliwionych nieobecności a także spełnić przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

 • uzyskać co najmniej 10 miejsce lub wyróżnienie w konkursach, olimpiadach, festiwalach, przeglądach o charakterze artystycznym co najmniej na szczeblu ogólnopolskim,
 • być laureatami, finalistami konkursów, olimpiad, festiwali i przeglądów o charakterze artystycznym co najmniej na szczeblu wojewódzkim.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski  o przyznanie Stypendium Burmistrza Wojnicza należy składać  na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Wojniczu do 31 lipca 2023 r. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów poświadczających uzyskane osiągnięcia oraz uwierzytelnioną kserokopię świadectwa szkolnego.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie Stypendium Burmistrza Wojnicza po uzyskaniu pisemnej zgody pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego może złożyć:

 • dyrektor szkoły,
 • wychowawca klasy.

W jakiej formie przyznaje się stypendium?

Stypendium Burmistrza Wojnicza jest przyznawane w formie wypłacanego jednorazowo świadczenia pieniężnego.

Kto przyznaje stypendium?

 • Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Burmistrz Wojnicza
 • Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.
 • Przyznanie Stypendium Burmistrza Wojnicza uzależnione jest od wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy na dany rok kalendarzowy.

Informacje pochodzą ze strony: wojnicz.pl

Sięgnijcie także po inne stypendia dla uczniów z całej Polski!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miejski w Wojniczu
Rynek 1
32-830 Wojnicz

um@wojnicz.pl
wojnicz.pl