Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci29
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe32
 • sportowe14
 • artystyczne21
 • socjalne8
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie16
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie2
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny Gminy Pawłowice Szansa

organizator:

.

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2009

Program stypendialny Gminy Pawłowice Szansa

Warunki aplikacji

Program stypendialny Gminy Pawłowice „SZANSA”

Gmina Pawłowice mając na uwadze rosnące koszty kształcenia w szkołach wyższych od 2004 roku realizuje Program stypendialny dla studentów SZANSA zgodnie z Regulaminem (do pobrania) przyjętym przez Radę Gminy.

Dofinansowanie może być przyznane tylko na edukację w państwowej dziennej uczelni – studia wyższe, studia licencjackie.

Stypendium przyznaje się na okres jednego roku akademickiego. Stypendium wypłacane jest miesięcznie od października do czerwca roku następnego.

Szczegółowe warunki dotyczące wypłaty stypendium oraz jego wykorzystania określa umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Pawłowice a stypendystą.

Osoby uprawnione do ubiegania się pomoc stypendialną:

1. na stałe zamieszkują co najmniej 1 rok na terenie gminy Pawłowice,
2. są absolwentami Liceum Ogólnokształcącego w Pawłowicach,
3. lub studentami studiów dziennych uczelni państwowych,
4. znajdują się w trudnej sytuacji materialne
5. oraz spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) otrzymał świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem w roku kalendarzowym, w którym ubiega się o stypendium

b) osiągają średnią ocen z egzaminów w roku akademickim co najmniej 4,10

c) mają udokumentowane szczególne osiągnięcia naukowe (olimpiady z przedmiotów obowiązkowych), sportowe, artystyczne na szczeblu krajowym.

Dochód netto (bez podatków i składek ZUS, KRUS) na jednego członka rodziny zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym nie może przekraczać 75 % minimalnego wynagrodzenia czyli 957,00 zł za okres od stycznia do czerwca 2009 roku

Warunkiem przyznania stypendium „SZANSA” jest: złożenie w terminie do 15 września za pośrednictwem Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 65

1) wniosku (do pobrania),
2) kserokopia świadectwa maturalnego lub karty egzaminacyjnej lub indeksu,*
3) potwierdzenie z uczelni o przyjęciu na studia,
4) oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej (do pobrania)
5) oświadczenie o danych osobowych (do pobrania)
6) kserokopia dowodu osobistego
7) inne

Wszelkie informacje na temat SZANSY udziela pracownik Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach

Budynek C Urzędu Gminy I piętro tel.: (32) 47 22 757

 

Informacje pochodzą ze strony www.oswiata.pawlowice.pl

 

Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach
ul. Zjednoczenia 65
Pawłowice

tel./fax 032 4722 757
e-mail: oswiata@pawlowice.pl

Kontakt

.
.
.