Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie95
 • studenci61
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne45
 • naukowe110
 • socjalne25
 • inne17
 • sportowe45
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd85
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Stypendialny Gminy Kramsk 2024

organizator:

Urząd Gminy w Kramsku

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2024

Program Stypendialny Gminy Kramsk 2024

W 2021 roku Rada Gminy Kramsk przyjęła uchwałę o stypendiach dla zdolnych uczniów naszych szkół. Koniec roku szkolnego, który się zbliża, to czas, by wytypować uzdolnionych w różnych dziedzinach.

Pierwsze nagrody stypendialne zostały przyznane za osiągnięcia i wyniki z roku szkolnego 2021/2022. Od tego czasu najzdolniejsi dostają je co roku, w 2023 uczniowie z naszej gminy otrzymali 112 stypendiów na łączną kwotę prawie 45 tys. zł! Przyznawane są za: wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, za osiągnięcie najwyższego wyniku z egzaminu ósmoklasisty oraz osiągnięcia sportowe lub artystyczne. Wnioskować o nagrodę może odpowiednio: dyrektor szkoły, dyrektor GOK-u, prezes związku lub prezes stowarzyszenia, do którego uczęszcza bądź uczęszczał uczeń, ale też rodzic/opiekun prawny ucznia. Wnioski należy złożyć do 31 sierpnia.

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE
Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych przedmiotów średnią ocen co najmniej 5,4 w szkole podstawowej w klasach od IV-VI, w tym co najmniej jedną ocenę celującą z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, przyroda, biologia, geografia, historia, język obcy, informatyka,
 2. w wyniku klasyfikacji rocznej/końcowej uzyskał z obowiązkowych przedmiotów średnią ocen co najmniej 5,3 w szkole podstawowej w klasach VII-VIII, w tym co najmniej jedną ocenę celującą z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, język obcy, informatyka, wiedza o społeczeństwie.
 3. Stypendium ma charakter jednorazowy i przyznawane jest po zakończeniu zajęć w roku szkolnym, w którym uczeń spełnił wymogi kwalifikujące do przyznania stypendium.

Wysokość stypendium wynosi 400 złotych. Stypendium przyznaje się uczniom klas IV- VIII szkół podstawowych publicznych i niepublicznych.

STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
Stypendium za osiągnięcia naukowe może otrzymać uczeń reprezentujący szkołę podstawową publiczną i niepubliczną, który spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. uzyskał tytuł laureata lub finalisty w konkursie przedmiotowym organizowanym lub zatwierdzonym przez
  Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
 2. uzyskał wysoką lokatę w realizowanych przez szkołę projektach lub konkursach międzynarodowych lub
  ogólnopolskich i wojewódzkich, których organizatorami są instytucje rządowe bądź samorządowe.

Stypendium ma charakter jednorazowy i przyznawane jest po zakończeniu zajęć w roku szkolnym, w którym uczeń uzyskał osiągnięcie. Wysokość stypendium wynosi od 200 do 400 złotych.

STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIE NAJWYŻSZEGO WYNIKU Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 1. Stypendium za osiągnięcie najwyższego wyniku z egzaminu ósmoklasisty, ze wszystkich obowiązkowych części w danym roku szkolnym, będzie przyznawane dla uczniów szkół podstawowych publicznych i niepublicznych z terenu Gminy Kramsk.
 2. Stypendium ma charakter jednorazowy i przyznawane jest na koniec roku szkolnego, w którym uczeń przystąpił do egzaminu ósmoklasisty i uzyskał najwyższy wynik w szkole. Wysokość stypendium 200 zł.
 3. Wysokość stypendium za każdą z części egzaminu, w której uczeń zdobył 100 % wynosi 300 zł za każde zdobyte 100 %. W terminie do 2 dni roboczych od dnia opublikowania wyników egzaminów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Dyrektor szkoły przekazuje do organu prowadzącego wniosek o przyznanie stypendium.
 4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczniów legitymuje się takim samym, to jest najwyższym w szkole wynikiem z egzaminu ósmoklasisty, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, stypendium otrzymuje każdy z nich.

STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE LUB ARTYSTYCZNE
Stypendium za osiągnięcia sportowe lub artystyczne może otrzymać uczeń, absolwent, solista, sportowiec lub grupa uczniów, solistów, sportowców reprezentujących szkołę podstawową publiczną bądź niepubliczną, szkoły artystyczne, szkoły sportowe, kluby sportowe, Gminny Ośrodek Kultury i inne stowarzyszenia, spełniający jeden z poniższych warunków:

 1. uzyskał wysoką lokatę w zawodach sportowych organizowanych przez związki lub organizacje sportowe
  na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym,
 2. został laureatem lub wyróżnionym w międzynarodowych, ogólnopolskich, międzywojewódzkich lub wojewódzkich konkursach artystycznych.
 3. Stypendium ma charakter jednorazowy i przyznawane jest na koniec roku szkolnego, w którym uzyskano osiągnięcie sportowe lub artystyczne.
 4. Wysokość stypendium niezależnie od ilości tytułów do jego uzyskania wynosi od 200 do 1000 złotych. O wysokości stypendium decyduje Wójt Gminy.

Odpowiednio dyrektor szkoły, dyrektor GOK, prezes związku lub prezes stowarzyszenia, do której uczęszcza bądź uczęszczał uczeń, bądź rodzic / opiekun prawny ucznia, składa do Wójta Gminy Kramsk Wniosek (Załącznik do Regulaminu Programu Stypendialnego Gminy Kramsk) o przyznanie stypendium. Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Kramsku. Ostateczny termin składania wniosków przypada na 31 sierpnia danego roku szkolnego. Wypłata stypendiów następuje do 31 października danego roku.

Informacje pochodzą ze strony: kramsk.pl

Jeśli szukasz innych stypendiów dla uczniów, to zapraszamy do naszej wyszukiwarki.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas na Patronite, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Gminy w Kramsku
ul. Chopina 12
62-511 Kramsk
tel. 63 247 00 04
gmina.kramsk@kramsk.pl
www.kramsk.pl