Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie75
 • studenci39
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe98
 • inne12
 • sportowe31
 • artystyczne38
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie9
 • śląskie8
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd74
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny Fundacji ORLEN – DAR SERCA dla młodzieży z Płocka

organizator:

Fundacja ORLEN - DAR SERCA

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 29.09.2015

Program stypendialny Fundacji ORLEN – DAR SERCA dla młodzieży z Płocka

Program stypendialny Fundacji ORLEN – DAR SERCA dla młodzieży z Płocka i powiatu płockiego odbywa się pod od hasłem „MAM PASJĘ POWYŻEJ ŚREDNIEJ”. Fundacja wspiera w ten sposób ambitnych i zaangażowanych społecznie uczniów z regionu będącego pod szczególną opieką PKN ORLEN. Warunkiem koniecznym otrzymania stypendium jest posiadanie średniej na poziomie 4,3 lub wyższej oraz  posiadanie udokumentowanych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych. Dodatkowe punkty można również zdobyć za zaangażowanie w działania społeczne – np. wolontariat lub aktywność w harcerstwie. Wysokość miesięcznego stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wynosi 300 zł, natomiast dla uczniów gimnazjów – 200 zł.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniają wszystkie cztery poniższe warunki:

 • są mieszkańcami Płocka lub powiatu płockiego;
 • mają średnią ocen z poprzedniego roku szkolnego 4,3 lub wyższą;
 • mają inne udokumentowane szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu, nauki (konkursy, olimpiady przedmiotowe);
 • w roku przyznania stypendium nie ukończą 19 lat (w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych o trzyletnim programie nauki) lub 20 lat (w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych o czteroletnim programie nauki);

oraz dodatkowo:

 • są zaangażowani w działania społeczne.

Uwaga! Wniosek można złożyć tylko w jednym programie stypendialnym realizowanym przez Fundację ORLEN – DAR SERCA.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć on line poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Fundacji oraz w wersji papierowej wraz z kompletem dokumentów wymienionych w regulaminie na adres:

Fundacja ORLEN – DAR SERCA
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
z dopiskiem: DIM PŁOCK

Terminy

 • do 29 września 2015 – wniosek on-line złożony poprzez stronę internetową Fundacji www.orlendarserca.pl
 • do 30 września 2015 – papierowa wersja wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów wyszczególnionych w regulaminie przesłana na powyższy adres. Liczy się data stempla pocztowego.

Wyniki konkursu opublikowane zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji na początku listopada.

Kontakt w sprawie stypendium: magdalena.przygonska@orlen.pl, tel. +48 22 778 08 99

Informacje na temat  pozostałych programów stypendialnych prowadzonych przez Fundację ORLEN – DAR SERCA znajdują się w zakładce „Programy stypendialne”.

Informacje pochodzą ze strony: http://www.orlendarserca.pl

Kontakt

Fundacja ORLEN - DAR SERCA
ul. Chemików 7
09-411 Płock
tel. 22 778 08 99
magdalena.przygonska@orlen.pl
www.orlendarserca.pl