Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe14
 • socjalne11
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Stypendialny Domy Pozytywnej Energii – EnergiaProc 2010

organizator:

EnergiaPro S.A.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 21.05.2010

Program Stypendialny Domy Pozytywnej Energii – EnergiaProc 2010

Celem głównym Programu Stypendialnego EnergiiPro jest pomoc dzieciom/młodzieży z Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, które otrzymały w latach poprzednich tytuł „Domów Pozytywnej Energii” w zdobyciu wykształcenia w zakresie szkoły średniej (szkoły zawodowe, licea, technika).

Celem Programu Stypendialnego Domy Pozytywnej Energii – EnergiaPro, jest udzielenie pomocy materialnej w ramach szeroko rozumianego STYPENDIUM NAUKOWEGO – przeznaczonego na sfinansowanie rozpoczęcia lub kontynuowania kształcenia w zakresie szkoły gimnazjalnej (co najmniej od trzeciej klasy gimnazjum) i średniej (szkoły zawodowe, licea, technika), w tym na:
1. szkolenia specjalistyczne ( również kursy językowe),
2. sfinansowanie projektów krajowych i zagranicznych o charakterze edukacyjnym (w tym praktyki, stażu, konsultacji, warsztatów, przesłuchań itp.),
3. opłatę internatu, mieszkania, posiłków i innych kosztów związanych z procesem kształcenia oraz z przeznaczeniem na zakupy rzeczowe, m.in. na:
• zakup pomocy i przyborów plastycznych/instrumentów itp.,
• zakup książek i czasopism,
• zakup pomocy dydaktycznych przeznaczonych do użytku przez Stypendystów Programu.

Warunki ubiegania się o stypendium:
Stypendium Domy Pozytywnej Energii – EnergiaPro może otrzymać Wychowanka/Wychowanek Placówki, która jest laureatem Akcji Domy Pozytywnej Energii – EnergiaPro, spełniając poniższe kryteria:
• ukończony (bądź w trakcie) trzeci rok nauki w gimnazjum,
• średnia ocen powyżej 3,5 i do dnia 21.05.2010 roku (piątek) złoży:
1. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego Domu Pozytywnej Energii – EnergiaPro zawierający m.in. informację o: – średniej ocen z poprzedniego roku szkolnego oraz ostatniego semestru nauki, – innych osiągnięciach jak np. udział w olimpiadach, konkursach itp., – sytuacji materialnej (ze szczególnym uwzględnieniem faktu czy Kandydat otrzymuje inne świadczenia finansowe);
2. Rekomendację: – Dyrektora Placówki lub wychowawcy, – Wychowawcy szkolnego;
3. Uzasadnienie wniosku (Kandydat powinien napisać, kim chciałby w przyszłości zostać i dlaczego wybiera dany kierunek nauki oraz rozwinąć hasło: „Moja droga do sukcesu”), maksymalnie 2 strony formatu A4.
4. Wzór formularza wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Informacje pochodzą ze strony http://energiapro.pl

Kontakt

EnergiaPro S.A.
pl. Powstańców Śląskich 20
53-314 Wrocław