Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci19
 • absolwenci11
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe25
 • inne4
 • sportowe10
 • artystyczne14
 • socjalne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie13
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd18
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Stypendialny Domy Pozytywnej Energii – EnergiaProc 2010

organizator:

EnergiaPro S.A.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 21.05.2010

Program Stypendialny Domy Pozytywnej Energii – EnergiaProc 2010

Celem głównym Programu Stypendialnego EnergiiPro jest pomoc dzieciom/młodzieży z Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, które otrzymały w latach poprzednich tytuł „Domów Pozytywnej Energii” w zdobyciu wykształcenia w zakresie szkoły średniej (szkoły zawodowe, licea, technika).

Celem Programu Stypendialnego Domy Pozytywnej Energii – EnergiaPro, jest udzielenie pomocy materialnej w ramach szeroko rozumianego STYPENDIUM NAUKOWEGO – przeznaczonego na sfinansowanie rozpoczęcia lub kontynuowania kształcenia w zakresie szkoły gimnazjalnej (co najmniej od trzeciej klasy gimnazjum) i średniej (szkoły zawodowe, licea, technika), w tym na:
1. szkolenia specjalistyczne ( również kursy językowe),
2. sfinansowanie projektów krajowych i zagranicznych o charakterze edukacyjnym (w tym praktyki, stażu, konsultacji, warsztatów, przesłuchań itp.),
3. opłatę internatu, mieszkania, posiłków i innych kosztów związanych z procesem kształcenia oraz z przeznaczeniem na zakupy rzeczowe, m.in. na:
• zakup pomocy i przyborów plastycznych/instrumentów itp.,
• zakup książek i czasopism,
• zakup pomocy dydaktycznych przeznaczonych do użytku przez Stypendystów Programu.

Warunki ubiegania się o stypendium:
Stypendium Domy Pozytywnej Energii – EnergiaPro może otrzymać Wychowanka/Wychowanek Placówki, która jest laureatem Akcji Domy Pozytywnej Energii – EnergiaPro, spełniając poniższe kryteria:
• ukończony (bądź w trakcie) trzeci rok nauki w gimnazjum,
• średnia ocen powyżej 3,5 i do dnia 21.05.2010 roku (piątek) złoży:
1. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego Domu Pozytywnej Energii – EnergiaPro zawierający m.in. informację o: – średniej ocen z poprzedniego roku szkolnego oraz ostatniego semestru nauki, – innych osiągnięciach jak np. udział w olimpiadach, konkursach itp., – sytuacji materialnej (ze szczególnym uwzględnieniem faktu czy Kandydat otrzymuje inne świadczenia finansowe);
2. Rekomendację: – Dyrektora Placówki lub wychowawcy, – Wychowawcy szkolnego;
3. Uzasadnienie wniosku (Kandydat powinien napisać, kim chciałby w przyszłości zostać i dlaczego wybiera dany kierunek nauki oraz rozwinąć hasło: „Moja droga do sukcesu”), maksymalnie 2 strony formatu A4.
4. Wzór formularza wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Informacje pochodzą ze strony http://energiapro.pl

Kontakt

EnergiaPro S.A.
pl. Powstańców Śląskich 20
53-314 Wrocław