Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci16
 • absolwenci13
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe21
 • inne3
 • sportowe5
 • socjalne5
 • artystyczne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • międzynarodowe3
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie7
 • podlaskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa2
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd17
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny dla uczniów z terenu woj.podkarpackiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 18.12.2013

Program stypendialny dla uczniów z terenu woj.podkarpackiego

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekt pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014”.

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych).
Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014 ma na celu wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych, którym niekorzystna sytuacja materialna utrudnia rozwój edukacyjny, poprzez udzielenie pomocy stypendialnej na okres 1.09.2013 r. do 31.08.2014 r.

Wysokość stypendium

W ramach projektu przez okres 12 miesięcy tj. od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. zostanie udzielone wsparcie stypendialne 1330 uczniom. Miesięczna wysokość stypendium wyniesie 300,00 zł brutto. Nad rozwojem edukacyjnym ucznia czuwał będzie opiekun dydaktyczny tj. nauczyciel, pedagog szkolny lub doradca zawodowy, zatrudniony w szkole ucznia. Opiekun dydaktyczny będzie mógł objąć opieką więcej niż jednego stypendystę, ale nie więcej niż pięciu. Nauczycielowi za związane z tą funkcją obowiązki przysługuje jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 900 zł brutto. W przypadku, gdy opiekun dydaktyczny obejmie opieką więcej niż jednego stypendystę, kwota wynagrodzenia ulega odpowiednio zwielokrotnieniu.

Warunki, jakie należy spełnić, aby móc ubiegać się o stypendium
Warunkiem ubiegania się o stypendium będzie złożenie przez Wnioskodawcę tj. dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia szkoły gimnazjalnej/ponadgimnazjalnej spełniającego wszystkie kryteria obowiązkowe oraz przynajmniej jedno z kryteriów dodatkowych.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach projektu Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014 realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.

Źródła informacji o projekcie
Informacje nt. projektu na rok szkolny 2013/2014 udzielane są pod nr tel. 17 747 63 15, 17 747 63 09, 17 747 68 46, 17 747 68 49 oraz drogą elektroniczną – e-mail: k.kuczmenda@podkarpackie.pl.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014. Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 5 grudnia do 18 grudnia 2013 r. w powiatowych punktach naboru wniosków.

Informacje pochodzą ze strony www.wrota.podkarpackie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
tel. 17 747 63 15, 17 747 63 09, 17 747 68 46, 17
k.kuczmenda@podkarpackie.pl
www.wrota.podkarpackie.pl