Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci33
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne9
 • inne6
 • artystyczne14
 • sportowe8
 • naukowe34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd13
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program stypendialny dla uczniów uzdolnionych z terenu woj. podkarpackiego – kolejna edycja!

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 07.12.2011

Program stypendialny dla uczniów uzdolnionych z terenu woj. podkarpackiego – kolejna edycja!

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2011/2012

Warunki ogólne:
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez Wnioskodawcę (dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną) w wyznaczonym terminie wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia, który spełnia kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2011/2012 realizowanego przez Województwo Podkarpackie / Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Termin składania wniosków:
Nabór wniosków o przyznanie stypendium prowadzony jest od dnia 24.11.2011 r. do dnia 7.12.2011 r.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w n/w Punktach naboru wniosków.   
Wnioski przyjmowane są w godzinach pracy poszczególnych Punktów naboru wniosków (lista w załączeniu).

Informacje o projekcie:
Szczegółowe informacje wraz z dokumentami projektu znajdują się na stronie www.wrota.podkarpackie.pl w zakładce Edukacja < Stypendia – Poddziałanie 9.1.3 PO KL < Rok szkolny 2011/2012.

Dodatkowo informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pokój nr: 034G,139F, 239C, telefon: (17) 747 63 04, (17) 747 63 15, (17) 747 63 03, adres e-mail: k.kuczmenda@podkarpackie.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.wrota.podkarpackie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4
Rzeszów


www.wrota.podkarpackie.pl