Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie84
 • studenci57
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe102
 • inne18
 • sportowe39
 • socjalne24
 • artystyczne40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie13
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie6
 • lubelskie3
 • lubuskie1
 • małopolskie8
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie10
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa2
 • firma7
 • instytucja rządowa7
 • samorząd74
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny dla uczniów uzdolnionych z terenu woj. podkarpackiego – kolejna edycja!

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 07.12.2011

Program stypendialny dla uczniów uzdolnionych z terenu woj. podkarpackiego – kolejna edycja!

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2011/2012

Warunki ogólne:
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez Wnioskodawcę (dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną) w wyznaczonym terminie wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia, który spełnia kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2011/2012 realizowanego przez Województwo Podkarpackie / Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Termin składania wniosków:
Nabór wniosków o przyznanie stypendium prowadzony jest od dnia 24.11.2011 r. do dnia 7.12.2011 r.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w n/w Punktach naboru wniosków.   
Wnioski przyjmowane są w godzinach pracy poszczególnych Punktów naboru wniosków (lista w załączeniu).

Informacje o projekcie:
Szczegółowe informacje wraz z dokumentami projektu znajdują się na stronie www.wrota.podkarpackie.pl w zakładce Edukacja < Stypendia – Poddziałanie 9.1.3 PO KL < Rok szkolny 2011/2012.

Dodatkowo informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pokój nr: 034G,139F, 239C, telefon: (17) 747 63 04, (17) 747 63 15, (17) 747 63 03, adres e-mail: k.kuczmenda@podkarpackie.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.wrota.podkarpackie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4
Rzeszów


www.wrota.podkarpackie.pl