Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci36
 • absolwenci26
 • doktoranci4
 • naukowcy4
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe13
 • socjalne4
 • naukowe19
 • artystyczne23
 • muzyczne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie3
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd32
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program stypendialny dla studentów z Tych – Quod discis, tibi discis 2013

organizator:

Urząd Miasta Tychy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.09.2013

Program stypendialny dla studentów z Tych – Quod discis, tibi discis 2013

Podobnie jak w ubiegłych latach tak i w tym roku Rada Miasta Tychy przyzna stypendia „Quid discis tibi discis – Czegokolwiek się uczysz, dla siebie się uczysz”. Nagrody te przyznawane są studentom, którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce oraz angażują się w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta Tychy.

Ile wynosi stypendium?
W tym roku zwycięzcy wyłonieni przez Kapitułę mogą liczyć jednorazowo na kwotę 1766,46 zł brutto, która stanowi jednokrotność kwoty bazowej określonej każdorazowo w budżecie państwa.

Kto może starać się o stypendium? Jakie są wymagane dokumenty?
O przyznanie stypendium starać mogą się studenci, których średnia ocen pozwala na otrzymanie stypendium naukowego w macierzystej uczelni. Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium kandydaci powinni złożyć potwierdzone w dziekanacie macierzystej uczelni kopie kart zaliczeniowych oraz dokumenty stwierdzające zaangażowanie w pracę na rzecz miasta Tychy. Można również składać kopie innych dokumentów, które mogą mieć wpływ na ocenę wniosku przez Kapitułę.

Dodatkowo należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i podanie do publicznej wiadomości swoich danych osobowych.

Terminy składania wniosków:

Wnioski można pobrać i składać do końca września w Wydziale Obsługi Rady Miasta Urzędu Miasta Tychy (pok. 302, III piętro, tel. 776 33 02) lub listem poleconym na adres Wydziału Obsługi Rady Miasta UM Tychy – Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy (decyduje data stempla pocztowego).

Informacja pochodzi ze strony www.etychy.org.

Kontakt

Urząd Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy
tel. 32 776 33 33
poczta@umtychy.pl