Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • socjalne8
 • sportowe24
 • naukowe79
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny "Dla Orłów"

organizator:

Fundacja ORLEN - DAR SERCA

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 29.09.2015

Program stypendialny "Dla Orłów"

Program stypendialny „Dla Orłów” to nowy program Fundacji ORLEN – DAR SERCA skierowany do dzieci pracowników PKN ORLEN.

Aplikacje do programu stypendialnego „Dla Orłów” mogą składać dzieci pracowników – zarówno obecnych jak i byłych, a także przebywających na emeryturze lub rencie oraz dzieci osierocone w przypadku, gdy rodzic był pracownikiem Koncernu. Ideą programu jest wsparcie pasji i pomoc w nauce najzdolniejszym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dodatkowo premiowane będą osiągnięcia naukowe i pozanaukowe, np. sportowe czy artystyczne, udokumentowane zaangażowanie społeczne oraz własny pomysł na niskobudżetowy projekt dobroczynny. Wysokość miesięcznego stypendium uzależniona jest od progu dochodowego, jaki osiągają opiekunowie stypendysty. Przy średniomiesięcznym dochodzie na jednego członka rodziny poniżej 3 tys. zł brutto będzie to 250 zł, po przekroczeniu tego progu uczeń otrzyma 200 zł miesięcznie.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają wszystkie cztery poniższe warunki:

 • są dziećmi (własnymi lub przysposobionymi) pracownika PKN ORLEN S.A., bądź przebywają pod ich opieką na podstawie wyroku sądu rodzinnego (w ramach rodziny zastępczej),
 • w poprzednim roku szkolnym będą uczniami szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej,
 • posiadają średnią ocen z przedmiotów na świadectwie z poprzedniego roku szkolnego minimum 4,7 lub wyższą,
 • w roku przyznania stypendium nie ukończą 19 lat (w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych o trzyletnim programie nauki) lub 20 lat (w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych o czteroletnim programie nauki);

oraz dodatkowo:

 • są zaangażowani w działania społeczne,
 • przedstawią pomysł na niskobudżetowy projekt dobroczynny,
 • posiadają  inne udokumentowane  osiągnięcia  w dziedzinie kultury, sportu lub nauki.

Uwaga! Wniosek można złożyć tylko w jednym programie stypendialnym realizowanym przez Fundację ORLEN – DAR SERCA.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć on line poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Fundacji oraz w wersji papierowej wraz z kompletem dokumentów wymienionych w regulaminie na adres:

Fundacja ORLEN – DAR SERCA
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
z dopiskiem: DIM DLA ORŁÓW

Terminy

 • do 29 września 2015 – wniosek on-line złożony poprzez stronę internetową Fundacji www.orlendarserca.pl
 • do 30 września 2015 – papierowa wersja wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów wyszczególnionych w regulaminie przesłana na powyższy adres. Liczy się data stempla pocztowego.

Wyniki konkursu opublikowane zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji na początku listopada.

Kontakt w sprawie stypendium: magdalena.przygonska@orlen.pl, tel. +48 22 778 08 99
Informacje na temat  pozostałych programów stypendialnych prowadzonych przez Fundację ORLEN – DAR SERCA znajdują się w zakładce „Programy stypendialne”.

Informacje pochodzą ze strony: www.orlendarserca.pl

Kontakt

Fundacja ORLEN - DAR SERCA
ul. Chemików 7
09-411 Płock
tel. 22 778 08 99
magdalena.przygonska@orlen.pl
http://www.orlendarserca.pl