Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne12
 • sportowe31
 • socjalne11
 • artystyczne35
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny „DLA ORŁÓW” 2023

organizator:

Fundacja ORLEN

Rodzaj:
naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 17.09.2023

Program stypendialny „DLA ORŁÓW” 2023

Program „Dla Orłów” stworzony został z myślą o dzieciach pracowników ORLEN oraz spółek z grupy kapitałowej ORLEN. O stypendia mogą się ubiegać uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Program „Dla Orłów” to propozycja stypendialna dla uczniów z bardzo dobrymi wynikami naukowymi i udokumentowaną aktywnością pozaszkolną. Wniosek do programu może złożyć młodzież z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych ze średnią ocen wyższą niż 4,75. W przypadku uczniów szkół średnich wymagana jest średnia co najmniej 4,5.

Comiesięczne stypendium przyznawane jest uczniom, którzy nie tylko mogą się pochwalić wynikami naukowymi czy sportowymi, lecz także aktywnością pozaszkolną – pracą wolontariacką na rzecz swojej społeczności czy aktywną działalnością np. w kołach zainteresowań, stowarzyszeniach czy organizacjach młodzieżowych.

Wsparcie stypendialne uzyskali też uczniowie, którzy poza bardzo dobrymi wynikami w nauce mogą pochwalić się osiągnięciami sportowymi.

Wyślij wniosek do 17 września.

Kandydaci na Stypendystów muszą spełniać następujące kryteria:

 • być dziećmi (własnymi lub przysposobionymi) Wnioskodawców, bądź przebywać pod ich opieką na podstawie wyroku sądu rodzinnego,
 • w roku szkolnym 2023/2024 będą uczniami klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, albo uczniami szkoły ponadpodstawowej,
 • w roku szkolnym 2022/2023 otrzymać świadectwo odpowiednio ze szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej z siedzibą na terenie Polski objętej polskim systemem edukacji
 • posiadać średnią ocen na świadectwie z roku szkolnego 2022/2023 (wyliczaną na podstawie ocen z przedmiotów wymienionych na świadectwie w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i religii/etyki, bez uwzględniania ocen z przedmiotów uzupełniających i dodatkowych zajęć edukacyjnych) minimum:
  – 4,75 jeśli jest to średnia uzyskana w szkole podstawowej,
  –  4,5 dla średniej uzyskanej w szkole ponadpodstawowej,
 •  w roku przyznania stypendium nie ukończą 19. roku życia (w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych o czteroletnim programie nauki) lub 20. roku życia (w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych o pięcioletnim programie nauki oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy kontynuują nauczanie w czteroletnim technikum).

Kandydaci mogą również otrzymać punkty za:

 • zaangażowanie w działania społeczne,
 •  posiadanie innych udokumentowanych szczególnych osiągnięć w dziedzinie kultury, sportu, nauki.

Informacje pochodzą ze strony: fundacja.orlen.pl

Inne oferty stypendiów dla uczniów dostępne są na stronie MojeStypendium.pl

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Fundacja ORLEN
ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa
tel. 22 778 08 53
stypendia@orlen.pl
fundacja.orlen.pl