Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci28
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy8
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne17
 • socjalne4
 • naukowe28
 • inne6
 • sportowe4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Stypendialny Bociek

organizator:

Srokowskie Stowarzyszenie "Sukces Każdego Dziecka"

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 15.07.2013

Program Stypendialny Bociek

Celem stypendium jest finansowa pomoc zdolnym uczniom zameldowanym na pobyt stały na terenie  gminy Srokowo, uczęszczających do:

 • gimnazjum,
 • szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą
 • dziennych szkół pomaturalnych i collegiów.
Ubiegający się o stypendium muszą spełnić następujące warunki:
 • Być zameldowanym na pobyt stały na terenie gminy Srokowo.
 • Osiągać określoną średnią ocen:
– nie mniejszą niż 4,75 na świadectwie ukończenia gimnazjum i nie mniejszą niż 4,00 na koniec semestrów szkoły ponadgimnazjalnej,  oraz  pomaturalnej i collegium.
uzyskiwać przynajmniej ocenę dobrą z zachowania/ w przypadku uczniów kończących gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
 • Wykazać się udokumentowaną aktywnością  społeczną (np. wolontariat).
 • Znajdować się w trudnej sytuacji materialnej.
Wysokość przyznanego stypendium będzie uwzględniać sytuację materialną, losowa i rodzinną.
Informację pochodzą ze strony: www.sukcessrokowo.pl

Kontakt

Srokowskie Stowarzyszenie "Sukces Każdego Dziecka"
Plac Rynkowy 14
11-420 Srokowo
tel. 532 408 548
sukces.srokowo@interia.pl
www.sukcessrokowo.pl