Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne10
 • sportowe25
 • naukowe85
 • inne15
 • artystyczne30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny BJP dla studentów z krajów afrykańskich

organizator:

Alliance for Black Justice in Poland, new visions e.V.

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2023

Program stypendialny BJP dla studentów z krajów afrykańskich

Organizatorem Programu Stypendialnego i Wsparcia Edukacyjnego jest Alliance for Black Justice in Poland. Celem programu jest wsparcie obywateli krajów afrykańskich, którzy chcą realizować swoje cele i ambicje edukacyjne w uczelniach w Polsce.

Organizatorzy zdają sobie sprawę, że w Polsce oferowane są doskonałe programy szkolnictwa wyższego. Rozumieją rzeczywistość, w której dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany w instytucji z siedzibą w Europie może mieć wpływ na możliwości dostępne dla absolwentów. BJP wspiera także otwieranie się Polski na świat poprzez ułatwianie obywatelom krajów afrykańskich dostępu do szkół wyższych w Polsce.

W ramach programu Organizatorzy oferują:

 • częściowe dofinansowanie czesnego (na podstawie udokumentowanej potrzeby finansowej);
 • wsparcie pozafinansowe, takie jak wzmacnianie umiejętności uczenia się akademickiego, stwarzanie możliwości rozwijania wiedzy przedmiotowej oraz ułatwianie kontaktów i tworzenia sieci w społeczności naukowczyń_ców i profesjonalistek_ów pochodzenia afrykańskiego w Polsce.

Kto może aplikować?

BJP zaprasza osoby, które spełniają następujące kryteria:

 • posiadają obywatelstwo kraju afrykańskiego;
 • posiadają prawo do pobytu w Polsce;
 • mają ukończone 18 lat w momencie składania wniosku;
 • mają potwierdzenie przyjęcia na studia od uczelni wyższej w Polsce;
 • wykazują potrzebę finansową i nie są w stanie realizować wybranego programu studiów bez wsparcia finansowego.

Jakie rodzaje studiów wspiera program?

BJP czeka na zgłoszenia od osób studiujących na różnych kierunkach. Organizatorzy przyjmują aplikacje od osób studiujących zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin, na studiach zaocznych, jak i dziennych.

Aby spełnić kryteria formalne aplikacji do programu stypendialnego, osoby aplikujące muszą potwierdzić przyjęcie do programu/kierunku studiów, które:

 • oferowane jest przez akredytowaną uczelnię wyższą z siedzibą w Polsce;
 • prowadzi do uzyskania wyższego stopnia naukowego (np. BA, MA, MSc, MPhil, itp.). Program wspiera też osoby podejmujące studia doktoranckie.

Jak aplikować?

Proces aplikacji składa się z dwóch etapów:

I etap

Przygotuj i prześlij swój pakiet aplikacyjny, w tym:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
 • dane kontaktowe do dwóch osób, które zgodziły się wystawić rekomendacje,
 • oficjalne pismo z uczelni wyższej w Polsce potwierdzające przyjęcie na studia,
 • dokument potwierdzający wysokość czesnego i termin wniesienia opłat,
 • potwierdzenie prawa do legalnego pobytu w Polsce.

II etap

Komisja Rewizyjna BJP czyta wszystkie złożone wnioski. Tworzy krótką listę osób aplikujących, które zaprasza do drugiego etapu procesu aplikacyjnego nie później niż w połowie sierpnia 2023 r.

Drugi etap procesu aplikacyjnego obejmuje:

 • rozmowę kwalifikacyjną z Komisją Rewizyjną BJP (przeprowadzaną online lub osobiście).
 • Po rozmowie Komisja Rewizyjna BJP skontaktuje się z osobami, które zgodziły się wystawić referencje osobom aplikującym i które zostały wymienione w formularzu zgłoszeniowym.

Organizatorzy poinformują o ostatecznej decyzji w sprawie aplikacji drogą elektroniczną do dnia 6 września 2023 r.

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Dowiedz się więcej o programie stypendialnym i wsparcia edukacyjnego BJP na stronie internetowej newvisions.me/bjp-scholarship-program (w języku angielskim). Napisz do Organizatorów: blackjustice@newvisions.me.

Informacje pochodzą ze strony: newvisions.me

Sprawdźcie także inne dostępne oferty stypendiów dla studentów na portalu Moje Stypendium!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

new visions e.V.
Glogauer Str. 21
10999 Berlin

blackjustice@newvisions.me
newvisions.me