Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe11
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program stypendialny Anioły Rozwoju

organizator:

Fundacja Platforma Równych Szans

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.05.2014

Program stypendialny Anioły Rozwoju

Anioły Rozwoju to program stypendialny, w którym poszukiwane są zdolne osoby. Poprzez otrzmane stypendium socjalne mają możliwość dostania się na wymarzony kierunek studiów lub do dobrego liceum w Warszawie.

Cel:

przyznawanie stypendiów edukacyjnych oraz zapewnienie wsparcia merytorycznego i networkingowego młodzieży pochodzącej z ubogich środowisk.

Realizacja:

poszukiwanie zdolnych i zmotywowanych osób w wieku ponadgimnazjalnym lub maturalnym, które chciałyby uczyć się w liceum lub studiować na uczelni wyższej w Warszawie.

Możliwe wsparcie:

– stypendium finansowe na okres edukacji w liceum (3 lata) lub studiów (3 lub 5 lat) w wysokości do ustalenia w zależności od sytuacji i potrzeb kandydata
– wsparcie w związku z zakwaterowaniem (np. opłacanie noclegów)
– wsparcie związane z wyżywieniem (np. opłacanie codziennych posiłków)
– pomoc w transporcie (np. zakup biletów czy karty miejskiej)
– wsparcie materialne (np. zakup książek, materiałów niezbędnych do kształcenia)
– wsparcie merytoryczne (np. zapewnienie korepetycji)
– wsparcie networkingowe (pomoc w zdobyciu praktyk, stażów czy dotarciu do interesujących kandydata miejsc czy instytucji) w przypadku edukacji w Warszawie.

Wymagania od kandydatów:

– bardzo trudna sytuacja materialna, rodzinna udokumentowana odpowiednimi zaświadczeniami
– list motywacyjny opisujący zainteresowania drogą kształcenia, kierunkiem studiów, wymaganiami koniecznymi do spełnienia do podjęcia edukacji na danym kierunku
– informacje o uzyskanych w dotychczasowej edukacji ocenach, zdobytych stypendiach, wygranych konkursach, etc.
– informacje o sytuacji materialnej rodziny kandydata
– motywację dlaczego kandydat potrzebuje wsparcia i powinien je otrzymać
– docelowy kierunek edukacji: Warszawa (liceum lub uczelnia wyższa)
– metryka osobowa: wiek, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, itp.

Adres korespondencyjny: aniolyrozwoju@platformarownychszans.pl


Informacje pochodzą ze strony: www.platformarownychszans.pl/aniolyrozwoju.html

Kontakt

Fundacja Platforma Równych Szans
Bernardyńska 16c/18
02-904 Warszawa
48 667 558 058
aniolyrozwoju@platformarownychszans.pl
www.platformarownychszans.pl/aniolyrozwoju.html