Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe9
 • artystyczne24
 • socjalne5
 • naukowe35
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program stypendialny Akademeia High School 2020/2021

organizator:

Akademeia High School

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2021

Program stypendialny Akademeia High School 2020/2021

Akademeia High School posiada rozbudowany program stypendialny. Zakłada, że stypendyści mogą stanowić 20% wszystkich uczniów. Nabór online tym razem potrwa do niedzieli 28 lutego 2021.

Komisja stypendialna decyzję o przyznaniu uczniowi stypendium podejmuje na podstawie jego dotychczasowych wyników akademickich oraz wyników rekrutacji. Są dwie drogi ubiegania się o stypendium: udział w konkursie akademickim (Akademicki Konkurs Stypendialny) lub konkursie artystycznym (Konkurs Art&Design).

Akademeia High School, oferując stypendia, wspiera zdolnych uczniów, którzy ze względów ekonomicznych nie mogą ubiegać się o przyjęcie do liceum w trybie standardowym. Stypendium uwzględnia całościowe bądź częściowe zwolnienie z opłat za naukę w szkole. Stypendia przyznaje się na podstawie dotychczasowych osiągnięć naukowych kandydatów oraz ich wyników w postępowaniu rekrutacyjnym.

O każdy rodzaj stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy zamierzają rozpocząć naukę w liceum prowadzonym przez AHS i spełniają m.in. co najmniej jeden z warunków:

 • uzyskali w ostatnich dwóch latach nauki tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady o uznanej renomie;
 • uzyskali średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych, obliczaną na podstawie świadectwa, na poziomie nie niższym niż 4,50 lub inny porównywalny wynik w przypadku odmiennego
 • systemu oceniania;
 • uzyskali udokumentowane wybitne wyniki w danej dziedzinie nauki lub dyscyplinie sportowej;
 • uzyskali ponadprzeciętne osiągnięcia akademickie lub sportowe udokumentowane rekomendacją jednostki naukowej.

Dokładne informacje na temat warunków i terminów udziału w konkursach stypendialnych znajdują się w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej lub poniżej w formie do pobrania.

Akademicki Konkurs Stypendialny składa się z dwóch etapów:

 • w ramach I ETAPU konkursu kandydaci wypełniają formularz zgłoszeniowy online, dostępny na stronie internetowej Organizatora. Przesłane zgłoszenia będą oceniane przez Komisję Stypendialną. Do ETAPU II przejdzie maksymalnie 30 osób;
 • II ETAP – Stypendialny Weekend Rekrutacyjny, na który składają się testy przedmiotowe, wykłady uniwersyteckie, zadania grupowe, spotkania indywidualne z nauczycielami oraz spotkania z Komisją Stypendialną.

Konkurs Art&Design składa się z dwóch etapów:

 • ETAP I – kandydaci wypełniają formularz zgłoszeniowy online (w tym załączają skany swojego portfolio), dostępny na stronie internetowej Organizatora. Przesłane zgłoszenia będą oceniane przez Komisję Stypendialną. Do ETAPU II przejdzie maksymalnie 30 osób;
 • pierwsza faza II ETAPU tj. dwudniowe warsztaty pod kierunkiem reprezentatów Komisji Stypendialnej. W ramach warsztatów, kandydaci będą mieli do zrealizowania zadanie. Zadanie uwzględnia pracę w grupie, koncepcyjne zaplanowanie i przeprowadzenie procesu twórczego oraz przedstawienie pracy końcowej. Kandydaci, którzy w ocenie Komisji Stypendialnej spełnią odpowiednie wymagania, przejdą do drugiej fazy II ETAPU;
 • druga faza II ETAPU – Stypendialny Weekend Rekrutacyjny, na który składają się testy przedmiotowe, wykłady uniwersyteckie, zadania grupowe, spotkania indywidualne z nauczycielami oraz spotkania z Komisją Stypendialną.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: akademeia.edu.pl

A po więcej ciekawych ofert stypendiów zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Akademeia High School
ul. Ledóchowskiej 2
02-972 Warszawa
tel. 22 299 87 87
office@akademeia.edu.pl
www.akademeia.edu.pl

Dokumenty

do pobrania