Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Stypendialny AGRAFKA – Towarzystwo Kulturalne Echo Pyzdr

organizator:

Towarzystwo Kulturalne Echo Pyzdr

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 08.06.2014

Program Stypendialny AGRAFKA – Towarzystwo Kulturalne Echo Pyzdr

Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” ogłasza nabór stypendystów do XIII edycji Programu: Stypendia Pomostowe 2014/2015.
Stypendium może otrzymać osoba spełniająca poniższe kryteria:
 • została przyjęta na I rok stacjonarnych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskiej państwowej uczelni mającej uprawnienia magisterskie;
 • pochodzi z gminy wchodzącej w skład Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska” (gminy: Blizanów, Chocz, Pyzdry, Zagórów)
 • pochodzi z rodziny o dochodach max 1176 zł netto/os/m-c
 • osiąga dobre wyniki w nauce (min.: 4,0)
 • zdobyła minimum 90 punktów na egzaminie maturalnym
 • jest otwarta na działalność społeczną;
Terminy składania dokumentów:
 • do dnia 08 czerwca 2014 (I etap naboru): zgłoszenie z załącznikami, oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej;
 • do dnia 08 lipca 2014 (II etap naboru): – Wymagane dokumenty na II etap naboru – na stronie www.echo.org.pl, stypendia pomostowe
Dokumentację należy przesłać na adres:
ul. Zwierzyniec 6
62-310 Pyzdry
Formularze dokumentów na stronie T.K. „Echo Pyzdr”: www.echo.org.pl zakładka: stypendia pomostowe

Informacje pochodzą ze strony:www.echo.org.pl

Kontakt

Towarzystwo Kulturalne Echo Pyzdr
ul. Zwierzyniec 6
62-310 Pyzdry
63/276-86-64

www.echo.org.pl