Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
 • inne15
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Stypendialny Agrafka- Tomaszów Mazowiecki

organizator:

.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 15.07.2009

Program Stypendialny Agrafka- Tomaszów Mazowiecki

Warunki aplikacji

Program Stypendialny Agrafka 2009/2010

Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie do dalszego rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia marginalizacji.

Stypendia Agrafki są przyznawane uczniom gimnazjów, liceów i studentom (w wyjątkowych przypadkach również uczniom szkół podstawowych) utalentowanym w określonej dziedzinie (preferowane są dziedziny ścisłe, humanistyczne i artystyczne), pochodzącym z niezbyt zamożnej rodziny, przede wszystkim mieszkających w małej miejscowości.
Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie w okresie od września 2009 do czerwca 2010 w wysokości do 300 zł miesięcznie (zależnie od decyzji Komisji Stypendialnej) na osobę. W przypadku wyboru stypendystów po 30 września 2009, stypendia wypłacane będą z wyrównaniem od września.

Stypendium może być przeznaczone między innymi na:

 • opłacanie czesnego w szkole lub na uczelni,
 • opłacanie kursów i zajęć pozalekcyjnych,
 • zakup podręczników i pomocy naukowych,
 • zakup materiałów do twórczości artystycznej.

W dokumentach składanych przez nominatorów musi znaleźć się wypełniony formularz karty nominacyjnej (udostępniany przez Akademię) wraz z załącznikami zawierającymi:
– zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów z Urzędu Skarbowego
– kopie najważniejszych dyplomów, zdjęcia prac, informacje prasowe itp., dokumentujące dokonania kandydata do stypendium Agrafki.

Wyboru stypendystów Agrafki dokonuje w drodze głosowania Komisja Stypendialna powoływana przez zarząd Akademii.

Kryteria wyboru stypendystów przez członków Komisji:

 • udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach nauk ścisłych, artystycznych lub humanistycznych (średnia ocen),
 • sytuacja socjalno- bytowa (niski, średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie – w jednym gospodarstwie domowym),
 • preferowane jest zamieszkanie na wsi lub w małej miejscowości.

Nominacje kandydatów do stypendium należy przesłać do biura Stowarzyszenia do 15 lipca 2009 r. (do tego dnia wnioski muszą znaleźć się w Stowarzyszeniu).

Stypendium może być przyznawane na okres jednego roku. Stypendysta może otrzymywać stypendium przez maksymalnie cztery lata, jednak corocznie jego kandydatura musi być ponownie przedkładana przez nominatora pod obrady Komisji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia (ul. Mościckiego 6, 97-200 Tomaszów Maz. tel. 0 44 723 70 80, osoba do kontaktu: Monika Olejnik). 

 

Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz Roku 2000”
ul. Mościckiego 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 0 44 723 70 80
e-mail: fund2000@free.ngo.pl

Kontakt

.
.
.