Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci80
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe92
 • inne16
 • artystyczne34
 • socjalne14
 • sportowe28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa5
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny Agrafka – Fundusz TRATWA Szczecinek

organizator:

Akademia Rozwoju Filantropii

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 22.07.2016
wartość stypendium: 3000 zł

Program stypendialny Agrafka – Fundusz TRATWA Szczecinek

Fundusz Tratwa Szczecinek informuje, że Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza nabór uczestników do programu stypendialnego Agrafka 2016/2017. Agrafka adresowana jest do utalentowanej młodzieży (preferowane są dziedziny ścisłe, humanistyczne) gimnazjalnej, licealnej i studentów z małych miejscowości.

WYSOKOŚĆ I PRZEZNACZENIE STYPENDIUM:

Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie w okresie od września 2016 do czerwca 2017 w wysokości 300 zł miesięcznie na osobę. Stypendium może być przeznaczone między innymi na:

– opłacanie czesnego w szkole lub na uczelni,

– opłacanie kursów i zajęć pozalekcyjnych,

– zakup podręczników i pomocy naukowych.

 KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW:

Wyboru stypendystów Agrafki spośród kandydatów nominowanych przez Organizacje Lokalne dokonuje w drodze głosowania Komisja Stypendialna powoływana przez zarząd Akademii. Kryteria wyboru stypendystów przez członków Komisji:

– udokumentowane osiągnięcia (średnia ocen),

– sytuacja socjalno-bytowa (niski, średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w jednym gospodarstwie domowym),

-pomysł na rozwój osobisty. Preferowane jest zamieszkanie na wsi lub w małej miejscowości.

WYMAGANE DOKUMENTY:

– Zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów z Urzędu Skarbowego za 2015 r.,

– Kopie najważniejszych dyplomów, zdjęcia prac, informacje prasowe itp.,  dokumentujące dokonania kandydata do stypendium,

– Potwierdzenie średniej ocen za ostatni rok szkolny/akademicki.

Wypełniony komputerowo, podpisany wniosek należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej do biura Funduszu Tratwa Szczecinek- nominatora przy ul. Wiejskiej 4 w Szczecinku w terminie do dnia 22 lipca 2016 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.fl.szczecinek.pl

Kontakt

Fundusz TRATWA Szczecinek
ul. Wiejska 4
78-400 Szczecinek
tel.: (94) 37 280 38
fundusztratwa@gmail.com
www.fl.szczecinek.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin
Wniosek