Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci30
 • absolwenci7
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni5
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne31
 • naukowe74
 • inne10
 • socjalne9
 • sportowe27
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd51
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny Agrafka – Fundusz TRATWA Szczecinek

organizator:

Akademia Rozwoju Filantropii

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 22.07.2016
wartość stypendium: 3000 zł

Program stypendialny Agrafka – Fundusz TRATWA Szczecinek

Fundusz Tratwa Szczecinek informuje, że Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza nabór uczestników do programu stypendialnego Agrafka 2016/2017. Agrafka adresowana jest do utalentowanej młodzieży (preferowane są dziedziny ścisłe, humanistyczne) gimnazjalnej, licealnej i studentów z małych miejscowości.

WYSOKOŚĆ I PRZEZNACZENIE STYPENDIUM:

Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie w okresie od września 2016 do czerwca 2017 w wysokości 300 zł miesięcznie na osobę. Stypendium może być przeznaczone między innymi na:

– opłacanie czesnego w szkole lub na uczelni,

– opłacanie kursów i zajęć pozalekcyjnych,

– zakup podręczników i pomocy naukowych.

 KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW:

Wyboru stypendystów Agrafki spośród kandydatów nominowanych przez Organizacje Lokalne dokonuje w drodze głosowania Komisja Stypendialna powoływana przez zarząd Akademii. Kryteria wyboru stypendystów przez członków Komisji:

– udokumentowane osiągnięcia (średnia ocen),

– sytuacja socjalno-bytowa (niski, średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w jednym gospodarstwie domowym),

-pomysł na rozwój osobisty. Preferowane jest zamieszkanie na wsi lub w małej miejscowości.

WYMAGANE DOKUMENTY:

– Zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów z Urzędu Skarbowego za 2015 r.,

– Kopie najważniejszych dyplomów, zdjęcia prac, informacje prasowe itp.,  dokumentujące dokonania kandydata do stypendium,

– Potwierdzenie średniej ocen za ostatni rok szkolny/akademicki.

Wypełniony komputerowo, podpisany wniosek należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej do biura Funduszu Tratwa Szczecinek- nominatora przy ul. Wiejskiej 4 w Szczecinku w terminie do dnia 22 lipca 2016 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.fl.szczecinek.pl

Kontakt

Fundusz TRATWA Szczecinek
ul. Wiejska 4
78-400 Szczecinek
tel.: (94) 37 280 38
fundusztratwa@gmail.com
www.fl.szczecinek.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin
Wniosek