Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci34
 • absolwenci18
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • sportowe20
 • naukowe41
 • artystyczne26
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie18
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie7
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa6
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd38
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny "Agrafka" 2012/2013 w Szczecinku

organizator:

Fundusz "TRATWA" Szczecinek

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 16.07.2012

Program stypendialny "Agrafka" 2012/2013 w Szczecinku

STYPENDIA DLA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY!!!!

Fundusz Tratwa Szczecinek informuje, że Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza nabór uczestników do programu stypendialnego Agrafka 2012/2013. przyznawane uczniom gimnazjów, liceów i studentom (w wyjątkowych przypadkach również uczniom szkół podstawowych) wybitnie utalentowanym w określonej dziedzinie: nauk ścisłych, humanistycznych i artystycznych, pochodzącym z niezbyt zamożnej rodziny, przede wszystkim mieszkających w małej miejscowości, mających ciekawy pomysł na własny rozwój. Przy wyborze stypendystów, którego dokonuje
Komisja Stypendialna brane są pod uwagę osiągnięcia (np. wygrane olimpiady, konkursy) oraz sytuacja materialna kandydatów (mierzona dochodem netto na osobę w rodzinie).

Wysokość i przeznaczenie stypendium
Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie w okresie od września 2012 r. do czerwca 2013 r. w wysokości 300 zł miesięcznie (zależnie od decyzji Komisji Stypendialnej) na osobę.

Stypendium może być przeznaczone między innymi na:
– opłacanie czesnego w szkole lub na uczelni,
– opłacanie kursów i zajęć pozalekcyjnych,
– zakup podręczników i pomocy naukowych,
– zakup materiałów do twórczości artystycznej.

Kryteria wyboru kandydata
Wyboru stypendystów Agrafki dokonuje w drodze głosowania Komisja Stypendialna powoływana przez zarząd Akademii.

Kryteria wyboru stypendystów przez członków Komisji:

 • Udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach nauk ścisłych, artystycznych lub humanistycznych (średnia ocen),
 • Sytuacja socjalno-bytowa (niski, średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie– w jednym gospodarstwie domowym),
 • Pomysł na rozwój osobisty.
 • Preferowane jest zamieszkanie na wsi lub w małej miejscowości

Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Wypełniony komputerowo wniosek (możliwy do pobrania również na stronie www.fl.szczecinek.pl) wraz z załącznikami:

 • zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów z Urzędu Skarbowego.
 • kopie najważniejszych dyplomów, zdjęcia prac, informacje prasowe itp. dokumentujące dokonania kandydata do stypendium Agrafki należy dostarczyć osobiście do siedziby Funduszu przy ul. Wiejskiej 4 w Szczecinku do dnia 16 lipca 2012r.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonu 94 37 280 38.

Informacje pochodzą ze strony www.fl.szczecinek.pl

Kontakt

Fundusz "TRATWA" Szczecinek
ul. Wiejska 4
Szczecinek


www.fl.szczecinek.pl