Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program stypendialny "Agrafka" 2012/2013 w Biłgoraju

organizator:

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 25.07.2012

Program stypendialny "Agrafka" 2012/2013 w Biłgoraju

Program stypendialny „Agrafka” 2012/2013 w Biłgoraju

Celem programu Agrafka jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji.

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów, liceów i studentów wybitnie utalentowanych w określonej dziedzinie: nauk ścisłych, humanistycznych i artystycznych, pochodzącym z niezbyt zamożnej rodziny, przede wszystkim mieszkających w małej miejscowości, mających ciekawy pomysł na własny rozwój.

Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie w okresie od września 2012 do czerwca 2013 w wysokości do 300 zł miesięcznie (zależnie od decyzji Komisji Stypendialnej) na osobę. W przypadku wyboru stypendystów po 30 września 2012, stypendia wypłacane będą z wyrównaniem od września.

Stypendium może być przeznaczone między innymi na:

 • opłacanie czesnego w szkole lub na uczelni,
 • opłacanie kursów i zajęć pozalekcyjnych,
 • zakup podręczników i pomocy naukowych,
 • zakup materiałów do twórczości artystycznej.

Nominacje kandydatów do stypendium należy przesłac do biura Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ul. Kosciuszki 65, 23-400 Biłgoraj do 25 lipca 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Nastepnie Nominacje kandydatów do stypendium przesłane zostana do biura Akademii (przesyłaja je w/w nominatorzy), do 1 sierpnia 2012 r. (do tego dnia wnioski musza znalezc się w Akademii).

Termin składania wniosków do Fundacji upływa 25 lipca 2012 roku.

Informacje pochodzą ze strony flzb.lbl.pl

Kontakt

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
ul. Kosciuszki 65
23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 48 77
flzb@lbl.pl
flzb.lbl.pl