Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci39
 • absolwenci11
 • doktoranci9
 • naukowcy5
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe17
 • naukowe51
 • artystyczne19
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie6
 • podkarpackie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Profesura NAWA 2022

organizator:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
międzynarodowe, ogólnopolskie
termin składania wniosków: 23.05.2022

Program Profesura NAWA 2022

Celem Programu jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy z nauk: przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, medycznych i o zdrowiu oraz rolniczych. Program skierowany jest do wybranych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki m. in. polskich uczelni, instytutów naukowych i instytutów badawczych. Będą one mogły otrzymać dofinansowanie na realizację Projektu odpowiadającego na wyzwania cywilizacyjne, o dużym znaczeniu w skali globalnej. Wizytujący Naukowcy powinni w znaczący sposób rozwinąć badania naukowe o przełomowym charakterze oraz aktywnie aplikować o prestiżowe granty badawcze. W ramach Programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie oraz stworzenie przez nich Grupy Projektowej.

Finansowanie w ramach Programu obejmuje wynagrodzenie dla Wizytującego Naukowca, dla członków Grupy Projektowej, a także dla Osoby Zapraszającej, dodatek mobilnościowy dla Wizytującego Naukowca oraz koszty adaptacji i organizacji miejsca pracy oraz przygotowania zaplecza badawczego. Elementem Programu jest Komponent badawczy, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 23 maja 2022 r. do godz. 1500 (czasu lokalnego dla Warszawy).

Wniosek może być złożony wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

Złożenie wniosku oznacza akceptację treści Regulaminu Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla Instytucji.

Wniosek należy sporządzić w języku angielskim, chyba że w poszczególnych polach wniosku określono inaczej.

Wnioskodawca może złożyć dowolną liczbę wniosków. Poszczególny Wizytujący Naukowiec może występować tylko w jednym wniosku złożonym w danym naborze.

Program umożliwia zatrudnienie Wizytującego Naukowca w polskiej instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz stworzenie kierowanej przez niego Grupy Projektowej, realizującej działania opisane we wniosku. Projekty realizowane w ramach Programu obejmują zadania o charakterze badawczym, przy czym realizowane badania naukowe powinny odpowiadać na istotne wyzwania cywilizacyjne i mieć charakter istotny dla rozwoju nauki i sprzyjający umiędzynarodowieniu aktywności naukowej Wnioskodawcy. Uzupełniająco Projekt może obejmować działania dydaktyczne.

Elementem Programu jest Komponent badawczy – grant startowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, przeznaczony na realizację badań naukowych o charakterze badań podstawowych w pierwszych 18 miesiącach realizacji Projektu. Projekty obejmujące Komponent badawczy uwzględniane są w ewaluacji jakości działalności naukowej.

W bieżącej edycji Program otwarty jest dla następujących dziedzin nauki i techniki (według klasyfikacji OECD):

 1. nauki przyrodnicze;
 2. nauki inżynieryjne i techniczne;
 3. nauki medyczne i nauki o zdrowiu;
 4. nauki rolnicze.

Informacje pochodzą ze strony: nawa.gov.pl

Inne oferty stypendiów dla naukowców dostępne są na naszej stronie, w przeglądarce stypendialnej.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Biuro Programów dla Naukowców
Polna 40
00-635 Warszawa
tel. +48 22 390 35 90
nawachair@nawa.gov.pl
www.nawa.gov.pl