Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe79
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program pomocy wybitnie zdolnym – uzdolnienia naukowe

organizator:

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2015

Program pomocy wybitnie zdolnym – uzdolnienia naukowe

Stowarzyszenie naukowców i twórców ogłasza kolejną rekrutację utalentowanej młodzieży do programu pomocy wybitnie zdolnym. Dotychczas przeszło przez niego ponad 5000 młodych Polaków. Dzięki pomocy autorytetów naukowych i artystycznych, współpracujących ze zdolną młodzieżą, stypendyści mają szansę w pełni rozwinąć talenty i uwierzyć we własne siły. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2015.
Co roku Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci otacza opieką finansową oraz merytoryczną ponad pół tysiąca zdolnych dzieci – uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych. Wśród stypendystów są osoby o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, ale także plastycznych, baletowych i muzycznych. Fundusz organizuje kompletny cykl zajęć sprzyjających doskonaleniu uzdolnień specjalnych oraz spotkania służące rozwojowi ogólnemu.
Nominacje Funduszu są przyznawane osobom, które mają znaczące osiągnięcia i chcą pracować nad swoim rozwojem. Fundusz zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, takich jak: obozy naukowe, warsztaty badawcze, seminaria. Organizuje warsztaty muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy. Pomaga też finansowo stypendystom w realizacji własnych projektów, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich oraz naukowych i artystycznych konkursach międzynarodowych, w projektach badawczych…
Zgłoszenia do udziału w programu pomocy wybitnie zdolnym w roku szkolnym 2015/2016 przyjmowane są do 30 czerwca 2015. Wnioski o objęcie pomocą Funduszu złożyć może każdy, również sam uczeń. Najczęściej czynią to szkoły. Ale to przede wszystkim aktywność zgłoszonych uczennic i uczniów ma znaczenie – kandydaci otrzymują prośbę o wypowiedź na temat swoich zainteresowań oraz dodatkową dokumentację. Zakończenie rekrutacji oraz ogłoszenie wyników planowane jest na początku października 2015 roku.
Podstawowym kryterium przyjęcia do programu są udokumentowane wyniki pracy w zakresie zainteresowań młodych badaczy. Kwalifikacja przeprowadzana jest w 4-stopniowej procedurze: opiniowanie wniosków przez poszczególnych specjalistów, typowanie do poszczególnych grup przez zespoły specjalistów i Komisję Stypendialną, składającą się z przedstawicieli różnych dyscyplin, podjęcie decyzji przez Zarząd. Jesienią nominacje są wręczane nowym stypendystom na Zamku Królewskim w Warszawie.
Jaka jest wartość pracy najwybitniejszych polskich uczonych i artystów, którzy przyjeżdżają na obozy naukowe Funduszu i zapraszają zdolne dzieci do swoich laboratoriów i pracowni? Niezmierzona – dosłownie. Wszyscy prowadzący zajęcia robią to za darmo – w ramach wolontariatu. Jest to wolontariat o tyle niezwykły, że są to osoby bardzo zapracowane i z trudem znajdujące czas na dodatkowe obowiązki.
Koszty działania programu pomocy wybitnie zdolnym to wyłącznie zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, koszty dojazdów na zajęcia (uczniowie otrzymują zwrot pieniędzy wydanych na podróż), wydatki na materiały (choć bardzo wiele np. kosztownych odczynników laboratoria współorganizujące warsztaty odstępują uczniom za darmo) i koszty kilkuosobowego zaledwie biura.
Dzięki temu program jest przedsięwzięciem niezwykle oszczędnym. Łącznie roczne koszty wynoszą zaledwie kilka tysięcy złotych na uczestnika programu. Gdyby je rozdać w formie stypendiów, mało kto zauważyłby różnicę.
Szczegóły rekrutacji na stronie Organizatora.
W przypadku uzdolnień naukowych najważniejszym etapem rekrutacji jest napisanie szczegółowej wypowiedzi kandydata na temat jego osiągnięć i zainteresowań w oparciu o pytania zamieszczone na stronie. Należy ją przesłać w formacie PDF za pośrednictwem strony organizatora. Prosimy także o przesłanie swoich prac (opracowań, prac badawczych, prób literackich). Warto też dołączyć skany dyplomów z olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także – rekomendację nauczyciela lub dyrekcji szkoły.
Warto już teraz przygotowywać dokumenty. Dane kontaktowe ucznia (e-mail) można przesłać nam na adres rekrutacja@fundusz.org
Uczeń powinien zarejstrować się na stronie jak najszybciej.
Kompletny wniosek o przyjęcie do programu (list, prace, skany dyplomów, rekomendacje) należy przesłać również za pośrednictwem strony (do 30 czerwca).
Pierwsze zajęcia rozpoczną się w listopadzie.
Wątpliwości można rozwiać telefonicznie (22 848 24 68, 848 23 98) lub mailowo: rekrutacja@fundusz.org.
Informacje pochdzą ze strony: http://fundusz.org/

Kontakt

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
ul. Pasteura 5a
02-093 Warszawa
tel. 22 848 24 68
rekrutacja@fundusz.org
http://fundusz.org/