Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci15
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe7
 • artystyczne14
 • naukowe39
 • inne9
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe9
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie4
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa9
 • samorząd11
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program pomocy wybitnie zdolnym – muzycznie, plastycznie lub tanecznie

organizator:

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2015

Program pomocy wybitnie zdolnym – muzycznie, plastycznie lub tanecznie

Stowarzyszenie naukowców i twórców ogłasza kolejną rekrutację utalentowanej młodzieży do programu pomocy wybitnie zdolnym. Dotychczas przeszło przez niego ponad 5000 młodych Polaków. Dzięki pomocy autorytetów naukowych i artystycznych, współpracujących ze zdolną młodzieżą, stypendyści mają szansę w pełni rozwinąć talenty i uwierzyć we własne siły. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2015.
Co roku Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci otacza opieką finansową oraz merytoryczną ponad pół tysiąca zdolnych dzieci – uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych. Wśród stypendystów są osoby o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, ale także plastycznych, baletowych i muzycznych. Fundusz organizuje kompletny cykl zajęć sprzyjających doskonaleniu uzdolnień specjalnych oraz spotkania służące rozwojowi ogólnemu.
Nominacje Funduszu są przyznawane osobom, które mają znaczące osiągnięcia i chcą pracować nad swoim rozwojem. Fundusz zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, takich jak: obozy naukowe, warsztaty badawcze, seminaria. Organizuje warsztaty muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy. Pomaga też finansowo stypendystom w realizacji własnych projektów, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich oraz naukowych i artystycznych konkursach międzynarodowych, w projektach badawczych…
Zgłoszenia do udziału w programu pomocy wybitnie zdolnym w roku szkolnym 2015/2016 przyjmowane są do 30 czerwca 2015. Wnioski o objęcie pomocą Funduszu złożyć może każdy, również sam uczeń. Najczęściej czynią to szkoły. Ale to przede wszystkim aktywność zgłoszonych uczennic i uczniów ma znaczenie – kandydaci otrzymują prośbę o wypowiedź na temat swoich zainteresowań oraz dodatkową dokumentację. Zakończenie rekrutacji oraz ogłoszenie wyników planowane jest na początku października 2015 roku.
Podstawowym kryterium przyjęcia do programu są udokumentowane wyniki pracy w zakresie zainteresowań młodych badaczy. Kwalifikacja przeprowadzana jest w 4-stopniowej procedurze: opiniowanie wniosków przez poszczególnych specjalistów, typowanie do poszczególnych grup przez zespoły specjalistów i Komisję Stypendialną, składającą się z przedstawicieli różnych dyscyplin, podjęcie decyzji przez Zarząd. Jesienią nominacje są wręczane nowym stypendystom na Zamku Królewskim w Warszawie.
Jaka jest wartość pracy najwybitniejszych polskich uczonych i artystów, którzy przyjeżdżają na obozy naukowe Funduszu i zapraszają zdolne dzieci do swoich laboratoriów i pracowni? Niezmierzona – dosłownie. Wszyscy prowadzący zajęcia robią to za darmo – w ramach wolontariatu. Jest to wolontariat o tyle niezwykły, że są to osoby bardzo zapracowane i z trudem znajdujące czas na dodatkowe obowiązki.
Koszty działania programu pomocy wybitnie zdolnym to wyłącznie zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, koszty dojazdów na zajęcia (uczniowie otrzymują zwrot pieniędzy wydanych na podróż), wydatki na materiały (choć bardzo wiele np. kosztownych odczynników laboratoria współorganizujące warsztaty odstępują uczniom za darmo) i koszty kilkuosobowego zaledwie biura.
Dzięki temu program jest przedsięwzięciem niezwykle oszczędnym. Łącznie roczne koszty wynoszą zaledwie kilka tysięcy złotych na uczestnika programu. Gdyby je rozdać w formie stypendiów, mało kto zauważyłby różnicę.
Szczegóły rekrutacji na stronie Organizatora.
Muzycy, plastycy i tancerze proszeni są o list – odpowiedź na kilka pytań.
W przypadku uzdolnień muzycznych niezbędne jest przedstawienie opinii nauczyciela prowadzącego naukę na głównym instrumencie, w której znajdzie się wyliczenie wyników udziału ucznia w przesłuchaniach lub konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Skan takiej opinii prosimy przesłać przez nasz formularz.
W przypadku uzdolnień plastycznych należy przedstawić do 31 lipca około 5 rysunków, 15 szkiców „szybkich” i 10 prac w dowolnej technice (malarstwo, rzeźba, grafika) stanowiących wypowiedź artystyczną na dowolny temat (z potwierdzeniem przez szkołę samodzielności ich wykonania).
Rekrutacja krok po kroku
Warto już teraz przygotowywać dokumenty. Dane kontaktowe ucznia (e-mail) można przesłać nam na adres rekrutacja@fundusz.org
Uczeń powinien zarejstrować się na stronie jak najszybciej.
Kompletny wniosek o przyjęcie do programu (list, prace, skany dyplomów, rekomendacje) należy przesłać również za pośrednictwem strony (do 30 czerwca).
Plastycy mają czas na dostarczenie oryginałów swoich prac do 31 lipca.
Pierwsze zajęcia rozpoczną się w listopadzie.
Wątpliwości można rozwiać telefonicznie (22 848 24 68, 848 23 98) lub mailowo: rekrutacja@fundusz.org.
Informacje pochdzą ze strony: http://fundusz.org/

Kontakt

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
ul. Pasteura 5a
02-093 Warszawa
tel. 22 848 24 68, 848 23 98
rekrutacja@fundusz.org.
http://fundusz.org/rekrutacja