Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne9
 • inne15
 • artystyczne28
 • sportowe24
 • naukowe80
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program pomocy wybitnie zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

organizator:

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.06.2012

Program pomocy wybitnie zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci po raz trzydziesty rozpoczyna rekrutację utalentowanej młodzieży do swojego programu pomocy wybitnie zdolnym. Dotychczas przeszło przez niego ponad 5000 młodych Polaków.

Dzięki pomocy autorytetów naukowych i artystycznych, współpracujących ze zdolną młodzieżą, stypendyści mają szansę w pełni rozwinąć talenty i uwierzyć we własne siły. Większość byłych stypendystów to dziś znakomici naukowcy, informatycy, lekarze, malarze, muzycy, pisarze, poeci…

W latach 1983-2011 przyznano 11601 rocznych nominacji do udziału w programie Funduszu uczniom z całego kraju, w tym – bardzo wielu pochodzącym ze wsi i małych miejscowości. W roku szkolnym 2011/12 pod opieką stowarzyszenia jest 548 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju. Wśród nich jest 354 młodych naukowców, 138 muzyków, 33 plastyków i 23 tancerzy. 112 osobom przyznano prestiżowy tytuł stypendysty, w tym 54 po raz pierwszy.

Ta ostatnia grupa spotkała się w listopadzie w Warszawie – nowi stypendyści wzięli udział w uroczystości rozdania nominacji na Zamku Królewskim i przez dwa dni brali udział w specjalnych zajęciach na warszawskich uczelniach. Na listopadowe spotkania stowarzyszenie zaprasza też nauczycieli i dyrektorów szkół, organizując dla nich zajęcia z ekspertami Funduszu.

Od jesieni aż do końca wakacji wszyscy uczestnicy programu mają szansę brać udział w całej serii imprez.

Fundusz zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników najlepszych polskich uczelni i instytutów PAN, takich jak: obozy naukowe, warsztaty i staże badawcze, seminaria. Organizuje warsztaty muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy. Wysyła stypendystów na obozy zagraniczne. Pomaga też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich czy konkursach międzynarodowych.

Co roku Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci otacza opieką finansową oraz merytoryczną ponad pół tysiąca zdolnych dzieci – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wśród stypendystów są osoby o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, ale także plastycznych, baletowych i muzycznych. Fundusz aranżuje kompletny cykl zajęć merytorycznych, sprzyjających doskonaleniu uzdolnień specjalnych oraz spotkania, kształtujące umiejętności interpersonalne oraz służące rozwojowi ogólnemu.

Program nie ma charakteru socjalnego – nominacje Funduszu są przyznawane osobom, które mają znaczące osiągnięcia i chcą pracować nad swoim rozwojem.

Wnioski o objęcie pomocą Funduszu złożyć może każdy, również potencjalny beneficjent. Najczęściej czynią to szkoły. Wszyscy zgłoszeni uczniowie otrzymują list z prośbą o wypowiedź na temat swoich zainteresowań oraz dodatkową dokumentację. Zakończenie rekrutacji oraz ogłoszenie wyników planowane jest w październiku 2012 roku.

– Chętnie widzielibyśmy w naszym programie pomocy wybitnie zdolnym wszystkich zgłaszających się, ale niestety miejsc jest zawsze mniej niż chętnych. Spośród docierających do nas zgłoszeń staramy się co roku wybrać te, których autorom najbardziej potrzebna jest nasza pomoc – wyjaśnia Maria Mach, dyrektor biura KFnrD. – Dlatego prosimy każdą zgłoszoną osobę o wysłanie nam listu o tym, czym się interesuje i jak stara się rozwijać własne zainteresowania. To, co kandydaci piszą sami o sobie ma dla nas największe znaczenie.

Podstawowym kryterium przyjęcia do programu są udokumentowane wyniki pracy młodych badaczy i twórców. Kwalifikacja przeprowadzana jest w 4-stopniowej procedurze: opiniowanie wniosków przez poszczególnych specjalistów, typowanie do poszczególnych grup przez zespoły specjalistów i Komisję Stypendialną, składającą się z przedstawicieli różnych dyscyplin, podjęcie decyzji przez Zarząd.

Nowe zgłoszenia na rok szkolny 2012/13 przyjmowane są do 15 czerwca.

Informacje pochodzą ze strony www.fundusz.org

Kontakt

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
ul. Pasteura 5a
02-093 Warszawa


www.fundusz.org