Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci29
 • absolwenci9
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe14
 • inne4
 • sportowe16
 • socjalne4
 • artystyczne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Pomocy Stypendialnej- Fundacji TWOJA SZANSA

organizator:

.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2009

Program Pomocy Stypendialnej- Fundacji TWOJA SZANSA

Warunki aplikacji

Program Pomocy Stypendialnej Fundacji „Twoja Szansa” w Brzeźnicy jest formą pomocy materialnej świadczonej uczniom oraz studentom.
Celem Programu jest promowanie uczniów oraz studentów ambitnych i wybitnie
uzdolnionych, wyróżniajacych sie w nauce oraz umożliwienie im szeroko pojętej
edukacji kulturalnej oraz rozwoju intelektualnego. Program przeznaczony jest przede wszystkim dla tych uczniów oraz studentów,którym warunki materialne uniemoliwiaja podjecie lub kontynuowanie nauki w wybranej szkole średniej lub uczelni wyższej.
Stypendium może być przyznane jest w dwóch podstawowych formach tj.:

 • stypendium naukowo – socjalne,
 • stypendium naukowe.
 • Program finansowany jest ze srodków Fundacji.

Kryteria oceny

Do stypendium naukowo – socjalnego moga byc zakwalifikowani w
szczególnosci uczniowie oraz studenci, którzy:

 • pochodzą z rodzin osiagajacych bardzo niskie dochody, których warunki materialne nie pozwalają na utrzymanie sie w szkole średniej lub podczas studiów,
 • ucza sie w szkole średniej, deklarują kontynuowanie nauki w szkole wyższej lub już studiują w szkole wyższej ,
 • wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy lub osiagają semestralna średnią ocen: uczniowie – 4,75, studenci – 4,5,
 • w przypadku uczniów – uzyskają rekomendacje Rady Pedagogicznej macierzystej szkoły.

Do stypendium naukowego moga byc zakwalifikowani w szczególności uczniowie oraz studenci, którzy:

 • uczą sią w szkole ąredniej, deklaruja kontynuowanie nauki w szkole wyższej lub już studiują w szkole wyższej ,
 • wykazuja szczególne uzdolnienia i osiagniecia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy lub też osiagają semestralną średnią ocen: uczniowie– 4,75, studenci –4,5.
 • w przypadku uczniów – uzyskają rekomendacje Rady Pedagogicznej macierzystej szkoły.


Tryb i terminy przyznawania stypendium:
Kandydaci starajacy sie o stypendium na semestr zimowy i przystępujący po raz pierwszy do Programu zobowiazani sa złożyć określone regulaminem dokumenty do dnia 30 czerwca każdego roku.
Kandydaci starajacy sie o stypendium na semestr letni i przystępujący po raz pierwszy do Programu zobowiazani sa złożyć określone regulaminem dokumenty do dnia

 • 31 stycznia każdego roku.

Wnioski o kontynuowanie stypendium w dalszych latach nauki stypendysta składa do:

 • 31 stycznia i 15 lipca każdego roku.

Zawiadomienie o otrzymaniu stypendium Komisja przesyła zainteresowanym w nastepujących terminach:

 • o zakwalifikowaniu lub kontynuowaniu Programu i przyznaniu stypendium na semestr zimowy do dnia 31 sierpnia każdego roku,
 • o zakwalifikowaniu lub kontynuowaniu Programu i przyznaniu stypendium na semestr letni do dnia 28 lutego każdego roku,
 • o przyznaniu wstepnego stypendium na semestr zimowy dla studentów pierwszego roku do dnia 30 lipca.

Ostateczne przyznanie stypendium studentowi nastepuje po przedłożeniu zaświadczenia o przyjeciu na wybrany kierunek studiów.

 

Fundacja Twoja Szansa
ul. Brzeźnica 18
39-207 Brzeźnica
tel: (14) 680 54 17

http://www.twojaszansa.sniezka.pl/o-fundacji/program-stypendialny/

Kontakt

.
.
.