Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci68
 • absolwenci20
 • doktoranci12
 • naukowcy7
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne14
 • socjalne12
 • sportowe16
 • artystyczne32
 • naukowe70
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie4
 • lubuskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie7
 • podkarpackie2
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie9
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd54
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja

organizator:

.

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2009

Program pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja

Warunki aplikacji

Program pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja

Gmina Pawłowice mając na uwadze rosnące koszty kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach wyraża potrzebę wsparcia finansowego najzdolniejszych poprzez Program pomocy stypendialnej dla uczniów „Motywacja”. Pragnie w ten sposób zmotywować do osiągania jeszcze wyższych wyników w nauce a jednocześnie do angażowania się w życie społeczności szkolnej i lokalnej. Gminie zależy, aby inwestowanie w młodego człowieka miało wpływ na jego rozwój zawodowy, inspirowało do ciężkiej pracy i rozwijało jego zainteresowania tak, aby w przyszłości mógł działać w Gminie Pawłowice dla jej dobra.

Stypendystą może zostać:

1) uczeń klasy V, VI szkoły podstawowej,

2) uczeń / absolwent gimnazjum,

3) uczeń / absolwent szkoły ponadgimanzjalnej kończącą się maturą

który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Pawłowice, osiągnął na koniec I semestru i na świadectwie średnią ocen co najmniej 4,10, angażuje się w życie szkoły i promuje ją na zewnątrz oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ma udokumentowane wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
na szczeblu co najmniej wojewódzkim z wyłączeniem współzawodnictwa sportowego,

b) ma udokumentowane indywidualne sukcesy i osiągnięcia artystyczne: konkursy, przeglądy, festiwale
na szczeblu co najmniej wojewódzkim, wystawy, publikacje udział w projektach artystycznych.

1. Wszyscy kandydaci do stypendium nie mogą mieć oceny z zachowania niższej niż bardzo dobra.
2. Stypendium przyznaje się na okres roku szkolnego.
3. Stypendium wypłacane jest w miesięcznych ratach na wskazany rachunek bankowy.

Warunkiem przyznania stypendium „Motywacja” jest: złożenie w terminie do 15 września za pośrednictwem Gminnego Zespołu Oświaty w Pałowicach, ul. Zjednoczenia 65

1) wniosku (do pobrania),
2) wypis ocen za I semestr i oceny z zachowania – potwierdzony przez dyrektora,
3) kopia świadectwa,
4) dokumenty potwierdzające osiągnięte sukcesy w roku szkolnym 2008/2009– dyplomy, zaświadczenia itp.

Wniosek o stypendium składa:

1) w imieniu nieletniego ucznia – rodzic lub prawny opiekun,
2) pełnoletni uczeń.

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje na temat „Motywacji” udziela pracownik Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach

Budynek C Urzędu Gminy I piętro tel: 032 47 22 757

Informacje pochodzą ze strony www.oswiata.pawlowice.pl

 

Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach
ul. Zjednoczenia 65
Pawłowice

tel./fax 032 4722 757
e-mail: oswiata@pawlowice.pl

 

Kontakt

.
.
.