Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci65
 • absolwenci17
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne25
 • naukowe65
 • inne14
 • socjalne11
 • sportowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd49
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Odkrywcy Diamentów

organizator:

Stowarzyszenie Odkrywcy Diamentów

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 01.10.2015

Program Odkrywcy Diamentów

O programie
Inicjatorem programu Odkrywcy Diamentów jest Politechnika Białostocka, która we współpracy z kilkunastoma firmami działającymi na terenie województwa podlaskiego, postawiła sobie za cel umożliwienie i ułatwienie zdolnym i kreatywnym młodym ludziom z województwa podlaskiego rozwijania swoich umiejętności w zakresie nauk ścisłych i technicznych, a w szczególności technologii, inżynierii, konstrukcji, wzornictwa przemysłowego, matematyki oraz zarządzania.
Dla uczniów:
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych mogą otrzymać dofinansowanie projektów naukowych. Zespoły muszą składać się z minimum 2 osób, nad którymi opiekę sprawuje mentor (opiekun). Mogą to być członkowie kół naukowych, ale również grupy nieformalne. Grup pochodzących z jednej szkoły może być więcej niż jedna. Aby otrzymać dofinansowanie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który zawiera opis grupy i przedsięwzięcia oraz podać pożądaną kwotę dofinansowania. Do wniosku należy załączyć film, który będzie krótką prezentacją grupy i projektu. Jeżeli grupa planuje uczestniczyć w konkursach, w kwocie dofinansowania mogą też znaleźć się koszty transportu czy dojazdu.  Wniosek zostanie przedstawiony kapitule projektu, która zdecyduje o przyznaniu dofinansowania.
Dla studentów:
Nasza działalność skierowana jest również do wybitnych, uzdolnionych uczniów, którzy po ukończeniu szkoły średniej mogą starać się o specjalne warunki studiowania na Politechnice Białostockiej i już od pierwszego roku otrzymywać atrakcyjne stypendium oraz indywidualny tok studiów, które pozwolą im na rozwój naukowy.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia wniosków o dofinansowanie projektów uczniów należy składać poprzez stronę internetową: www.odkrywcydiamentow.pl/zgłoszenie podając min. nazwę zespołu i opis przedsięwzięcia.
Zgłoszenie do stypendium należy przesłać na adres mailowy diamenty@pb.edu.pl załączając CV naukowe(ewentualne zaświadczenia i dyplomy) i plan rozwoju naukowego.
Informacje nadesłane przez organizatora.

Kontakt

Stowarzyszenie Odkrywcy Diamentów
ul. Wiejska 45 a
15-351 Białystok

diamenty@pb.edu.pl
www.odkrywcydiamentow.pl