Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci18
 • absolwenci15
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne4
 • naukowe25
 • sportowe6
 • artystyczne15
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie14
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie7
 • podlaskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd17
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Nowe technologie dla dziewczyn

organizator:

Intel, Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2021

Program Nowe technologie dla dziewczyn

W programie mentoringowo-stypendialnym „Nowe technologie dla dziewczyn” udział mogą wziąć:

 • maturzystki 2021, które podejmą studia w roku akademickim 2021/2022 na jednej z uczelni programu, na jednym z wybranych kierunków (Lista) oraz przejdą proces rekrutacji,
 • studentki, które studiują na jednej z uczelni programu, na jednym z wybranych kierunków (Lista) oraz przejdą proces rekrutacji.

Nie mogą to być jednak studentki ostatniego semestru studiów magisterskich ani też studentki ostatniego semestru studiów inżynierskich w przypadku, gdy nie będą kontynuować nauki na studiach magisterskich.

Osoby niepełnoletnie są zobowiązane dostarczyć dokument wyrażający zgodę opiekunów prawnych na kandydowanie do programu „Nowe technologie dla dziewczyn” i udział w nim.

Do programu aplikować NIE MOGĄ osoby należące do najbliższej rodziny pracowników Intel lub Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Do programu aplikować NIE MOGĄ laureatki poprzedniej edycji programu.

Kandydatki powinny dysponować bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Kandydatki przechodzą proces rekrutacji zaproponowany przez organizatorów składający się z następujących etapów:

I ETAP: zabranie informacji (Formularz Aplikacyjny wraz z wymaganymi dokumentami) (patrz również pkt. DOKUMENTY)

Terminy:

 • od 8 marca do 30 czerwca – nadsyłanie formularzy aplikacyjnych
 • do 20 sierpnia – dosyłanie wymaganych dokumentów – maturzystki
 • do 12 września – dosłanie wymaganych dokumentów (zaświadczenie o podjęciu studiów magisterskich) – studentki ostatniego semestru studiów inżynierskich

II ETAP: rozmowa kwalifikacyjna via Skypie (6-10 września) oraz rozstrzygnięcie (do 30 września).

Decyzję o przyznaniu stypendium kandydatce podejmują organizatorzy na podstawie oceny wyników poszczególnych etapów rekrutacji, kierując się takimi kryteriami, jak osiągnięcia kandydatki, jej zainteresowania, osobowość, stopień zaangażowania.

Wszystkie kandydatki zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji via e-mail do końca września 2021.

Przyznanych zostanie w sumie do 25 stypendiów.

DOKUMENTY
Integralnym elementem procesu rekrutacyjnego jest dostarczenie, przy okazji wysyłania Formularza Aplikacyjnego, skanów następujących dokumentów:

a) MATURZYSTKI 2021

 • Świadectwo maturalne
 • Zaświadczenie o zostaniu studentką danej uczelni na danym kierunku

W pierwszym etapie Maturzystki wysyłają Formularz bez tych dokumentów – do 20 czerwca 2021 (włącznie). Wymagane dokumenty należy dosłać do 20 sierpnia 2021 (włącznie) – mailem na adres: m.piotrowska@perspektywy.pl

b) STUDENTKI ostatniego roku studiów inżynierskich

 • Zaświadczenie o podjęciu studiów magisterskich na danej uczelni na danym kierunku i roku/semestrze (Lista). Należy je dosłać do 14 września 2021 (włącznie) – mailem na adres: m.piotrowska@perspektywy.pl
 • Zaświadczenie o wysokości średniej ocen za ostatni ukończony semestr akademicki. Należy je załączyć do formularza aplikacyjnego.

c) STUDENTKI

 • Zaświadczenie o byciu studentką danej uczelni na danym kierunku i roku/semestrze
 • Zaświadczenie o wysokości średniej ocen za ostatni ukończony semestr akademicki.

Studentki zobowiązane są wszystkie wymagane dokumenty załączyć przy wypełnieniu formularza, w pierwszym etapie kwalifikacji.

d) Osoby niepełnoletnie dodatkowo: patrz pkt. 2

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość poproszenia o wgląd w oryginały wyżej wymienionych dokumentów.

STYPENDIUM
Stypendystka otrzyma w ramach programu 12 000 pln brutto przelewem na konto w dwóch równych transzach:

I transza – do 30 listopada 2021,

II transza – do 31 marca 2022.

Każda stypendystka będzie współpracować z mentorką lub mentorem z firmy Intel, z którym będzie w stałym kontakcie i z którym spotka się po raz pierwszy osobiście na uroczystości wręczenia stypendiów programu „Nowe technologie dla dziewczyn”.

Udział w programie mentoringowym jest obowiązkowy.
Udział w spotkaniu inauguracyjnym i podsumowującym program stypendialny jest obowiązkowy.

STAŻE
Wszystkie stypendystki zobowiązane są wystartować w rekrutacji stażowej, natomiast wybrane będą mogły wziąć udział w programie stażowym w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, za który dostaną wynagrodzenie.

PROGRAM ALUMNI
Absolwentki programu zostaną zaproszone do udziału programie „AlumnITki –Nowe technologie dla Dziewczyn”.

KONTYNUACJA

Aktualne stypendia przyznane zostaną na rok akademicki 2021/22. Organizatorzy przewidują kontynuację programu w kolejnych latach. Decyzja o kontynuacji programu będzie podejmowana każdorazowo na początku roku kalendarzowego.

Informacje pochodzą ze strony: stypendiadladziewczyn.pl

Inne stypendia naukowe znajdziecie w naszej bazie.

Kontakt

Intel, Fundacja Edukacyjna Perspektywykontakt@stypendiadladziewczyn.pl
www.stypendiadladziewczyn.pl