Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci34
 • absolwenci13
 • doktoranci7
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe8
 • artystyczne19
 • socjalne9
 • naukowe31
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie20
 • dolnośląskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie3
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma7
 • instytucja rządowa3
 • samorząd19
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności PhDo w Stoczni

organizator:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 06.10.2015

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności PhDo w Stoczni

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo w Stoczni” adresowany jest do absolwentów szkół wyższych, którzy chcą kontynuować naukę na studiach III stopnia.

Program jest realizowany w formie konkursu, w którym nagrodą jest roczne stypendium naukowe w wysokości 18.000 zł. Stypendium ma charakter naukowo-praktyczny i jest niepowtarzalną szansą na wzbogacenie wiedzy o praktyczne umiejętności badawcze i projektowe.

Kandydaci ubiegający się o stypendium doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo w Stoczni” muszą spełnić łącznie następujące kryteria:

• zostać przyjętym na stacjonarne studia doktoranckie w polskiej uczelni publicznej lub w Polskiej Akademii Nauk,
• być studentem I, II, III lub IV roku studiów doktoranckich,
• studiować na danym roku studiów doktoranckich po raz pierwszy,
• uzyskać średnią ze studiów, nie niższą, niż 4.0,
• otrzymać pozytywną opinię promotora lub opiekuna naukowego,
• zadeklarować współpracę naukowo-badawczą, powiązaną z tematem swojej rozprawy doktorskiej, z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, w ramach realizacji projektu badawczego wybranego z listy projektów/ tematów badawczych.

Celem Programu jest zachęcenie wybitnych studentów do pogłębiania wiedzy, a tym samym przyczynienie się do rozwoju młodego pokolenia naukowców. Stypendyści Programu będą pogłębiać zainteresowania naukowe w Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, gdzie będą uczestniczyli w realizacji projektu badawczego wybranego z listy projektów/tematów badawczych przedstawionych przez „Stocznię”.

Fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Program realizowany jest przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości.

Więcej informacji o Programie, regulamin i warunki aplikowania: http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-doktoranckie/stypendia-doktoranckie-pafwstocznia/

Informacje nadesłana przez organizatora.

Kontakt

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29
90-202 Łódź
tel. 42 632 59 91
styp_doktoranckie@stypendia-pomostowe.pl
www.stypendia-pomostowe.pl