Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie70
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne12
 • naukowe92
 • sportowe30
 • artystyczne38
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd67
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego

organizator:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 04.10.2013

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego

Od 2009 roku Fundacja Narodowego Banku Polskiego prowadzi i wspiera działania mające na celu rozwój, upowszechnianie oraz promocję edukacji ekonomicznej i nauk ekonomicznych. 
Wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości Fundacja Narodowego Banku Polskiego zainicjowała Program Stypendiów Doktoranckich. Jego głównym założeniem jest zachęcenie  wyróżniających się  studentów do kontynuowania studiów na poziomie III stopnia,  pogłębienia wiedzy z zakresu ekonomii i finansów oraz zasilenia młodych kadr wyspecjalizowanych naukowców.

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego adresowany jest do doktorantów, którzy spełniają następujące kryteria:

 • zostali przyjęci na stacjonarne studia doktoranckie w polskiej uczelni publicznej lub w Polskiej Akademii Nauk,
 • będą studiować na danym roku studiów doktoranckich po raz pierwszy,
 • specjalizują się w ekonomii i/lub finansach,
 • uzyskali średnią z dotychczasowego toku studiów, nie niższą niż 4.0,
 • otrzymali pozytywną opinię promotora rozprawy doktorskiej, lub jeśli nie ma jeszcze promotora, opinię opiekuna naukowego.

O stypendium mogą ubiegać się doktoranci, którzy spełnią wszystkie warunki łącznie. Roczne stypendium w ramach Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego  wynosi  25.000 zł i będzie wypłacone w 10 równych ratach miesięcznych w okresie październik 2013 r.  – lipiec 2014 r.

Wnioski o stypendium w ww. Programie, należy składać on-line. Formularz aplikacyjny dostępny jest na stronie www.fep.lodz.pl. Termin składania wniosków on-line upływa 4 października 2013 r. o godzinie 16:00. Złożony w systemie wniosek, należy wydrukować i wraz z odpowiednimi załącznikami, przesłać do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź), w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Więcej informacji o Programie znajdą Państwo na stronie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości www.fep.lodz.pl

Więcej informacji o fundatorze stypendiów znajduje się na stronie internetowej Fundacji Narodowego Banku Polskiego – www.fundacjanbp.pl

Informacja zamieszczona przez Organizatora.

Kontakt

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
tel. 42 632 59 91; 42 631 95 58
fep@fep.lodz.pl
www.fep.lodz.pl