Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie50
 • studenci54
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • socjalne17
 • artystyczne31
 • sportowe23
 • naukowe70
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie11
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego

organizator:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 04.10.2013

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego

Od 2009 roku Fundacja Narodowego Banku Polskiego prowadzi i wspiera działania mające na celu rozwój, upowszechnianie oraz promocję edukacji ekonomicznej i nauk ekonomicznych. 
Wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości Fundacja Narodowego Banku Polskiego zainicjowała Program Stypendiów Doktoranckich. Jego głównym założeniem jest zachęcenie  wyróżniających się  studentów do kontynuowania studiów na poziomie III stopnia,  pogłębienia wiedzy z zakresu ekonomii i finansów oraz zasilenia młodych kadr wyspecjalizowanych naukowców.

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego adresowany jest do doktorantów, którzy spełniają następujące kryteria:

 • zostali przyjęci na stacjonarne studia doktoranckie w polskiej uczelni publicznej lub w Polskiej Akademii Nauk,
 • będą studiować na danym roku studiów doktoranckich po raz pierwszy,
 • specjalizują się w ekonomii i/lub finansach,
 • uzyskali średnią z dotychczasowego toku studiów, nie niższą niż 4.0,
 • otrzymali pozytywną opinię promotora rozprawy doktorskiej, lub jeśli nie ma jeszcze promotora, opinię opiekuna naukowego.

O stypendium mogą ubiegać się doktoranci, którzy spełnią wszystkie warunki łącznie. Roczne stypendium w ramach Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego  wynosi  25.000 zł i będzie wypłacone w 10 równych ratach miesięcznych w okresie październik 2013 r.  – lipiec 2014 r.

Wnioski o stypendium w ww. Programie, należy składać on-line. Formularz aplikacyjny dostępny jest na stronie www.fep.lodz.pl. Termin składania wniosków on-line upływa 4 października 2013 r. o godzinie 16:00. Złożony w systemie wniosek, należy wydrukować i wraz z odpowiednimi załącznikami, przesłać do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź), w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Więcej informacji o Programie znajdą Państwo na stronie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości www.fep.lodz.pl

Więcej informacji o fundatorze stypendiów znajduje się na stronie internetowej Fundacji Narodowego Banku Polskiego – www.fundacjanbp.pl

Informacja zamieszczona przez Organizatora.

Kontakt

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
tel. 42 632 59 91; 42 631 95 58
fep@fep.lodz.pl
www.fep.lodz.pl