Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Młodzi w Łodzi – stypendium od Ericpol

organizator:

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 29.10.2014

Program Młodzi w Łodzi – stypendium od Ericpol

O miejsce w bezpłatnym kursie języka angielskiego fundowanym przez Ericpol Sp. z o.o.
mogą ubiegać się studenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, którzy:
– studiują na Politechnice Łódzkiej lub Uniwersytecie Łódzkim. Preferowani będą studenci kierunków
Elektronika i telekomunikacja, Informatyka, a w dalszej kolejności: Fizyka, Fizyka techniczna
, Matematyka, Matematyka stosowana, Informatyka i ekonometria, Automatyka i Robotyka;
– uzyskali średnią ocen za ostatnie 2 semestry wynoszącą co najmniej 4,00;
– wykazują się znajomością języka angielskiego na poziomie przynajmniej podstawowym,
zweryfikowanym w ramach niniejszego Programu na podstawie testu kompetencji
językowych przeprowadzonego przez szkołę językową Leader School.

Student ubiegający się o miejsce w bezpłatnym kursie języka angielskiego winien wypełnić oraz wysłać wniosek elektroniczny dostępny na stronie internetowej: www.mlodziwlodzi.pl.

Wypełniony wniosek należy wydrukować oraz dostarczyć wraz z wymaganymi
załącznikami w wersji papierowej do Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy
Urzędu Miasta Łodzi, Al. Politechniki 32, I piętro, pok. 114, 93-590 Łódź, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2014 r.

Informacje pochodzą ze strony www.mlodziwlodzi.pl

Kontakt

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi
Al. Politechniki 32
93-590 Łódź


www.mlodziwlodzi.pl